Nowe

Jeruzalem

Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Witamy na stronie wspólnoty
Nowe Jeruzalem

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Naszym charyzmatem jest modlitwa uwielbienia, ewangelizacja, a także modlitwa wstawiennicza. 

Nasze spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 Rozpoczynamy wspólną mszą w kościele  pw. Świętej Rodziny w Lublinie, a po mszy spotkanie w sali nad zakrystią.
Zapraszamy

Msza z modlitwą o uzdrowienie


jest to szczególne nabożeństwo w czasie, którego modli się o uzdrowienie duszy i ciała, relacji, emocji.

formacja

Formacja to oparty na Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła proces stopniowego wzrastania w wierze.

ogłoszeniaSpis ogłoszeńZ mądrości kościoła

Czym jest ta przedziwna tajemnica, dokonująca się we mnie? Nie znajduję słów, by ją wyrazić; nie uchwycę jej mą biedną dłonią, opisując cześć i chwałę należną Temu, który jest ponad wszelką chwałę i wymyka się wszelkim słowom…
Święty Symeon Nowy Teolog
Geniusz objawienia biblijnego polega na tym, że nie podsuwa nam ono gotowych rozwiązań, lecz otwiera przed nami drogę, którą do nich dochodzimy i oferuje zewnętrzny i wewnętrzny autorytet, który pozwala nam tej drodze zaufać.
Richard Rohr

Nasza Historia

Jesienią 1990 r. cztery osoby zaczęły modlić się o nową wizję dla swojego życia. Nikt spośród nich nie pochodził z Lublina, kończyli tu studia. To, co ich łączyło, to wspólne pragnienie oddania swego życia Jezusowi.

Od tych czterech osób zaczęła kształtować się nowa wspólnota, która  8 października 1993 r. otrzymała imię „Chwała Boża”.

Dziewiątego października 1999 w czasie uroczystej mszy świętej, podczas której nasza wspólnota zawarła przymierze ze wspólnotą GOGICC nastąpiła zmiana imienia wspólnoty na „Nowe Jeruzalem”.

Galeria

Nasza historia zapisana w obrazach. Wydarzenia, miejsca i ludzie warte zapamiętania.

"Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie".
(Mt 18, 19).