Z mądrości kościoła

Bóg Ojciec do osoby poszukującej prywatnych objawień: „Wszystko już powiedziałem przez Słowo, będące moim Synem i nie mam już innego słowa; czyż mogę ci odpowiedzieć lub objawić coś więcej ponad to?”
św. Jan od Krzyża​
Jezus daje nam siebie jako Słowo ewangeliczne, dobre i bezbronne. A my przyjmujemy je- nie wyzbywając się wyrachowania i nieufności, czyli nosimy w sobie możliwość odepchnięcia Słowa, i Jezus godzi się być przez nas odepchniętym.
Carlo Maria Martini
A zatem idźmy i my, kierowani miłością, do domów, gdzie nas potrzebują; idźmy odwiedzić matki, podać ręce ubogim, nędzarzom. Idźmy służyć, gdyż to stanowi naszą misję. A służba niech będzie naszym królowaniem: naszym panowaniem w miłości.
David Maria Turoldo

"Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie".
(Mt 18, 19).