Dzieciatko_JezusBóg Ojciec do osoby poszukującej prywatnych objawień: "Wszystko już powiedziałem przez Słowo, będące moim Synem i nie mam już innego słowa; czyż mogę ci odpowiedzieć lub objawić coś więcej  ponad to?" 

św. Jan od Krzyża

 

 

 

jezusswiatJezus odszedł, ale nas nie opuścił. Pozostawił wszystko, co posiadał: swoją moc Syna. Ochrzcił nas bowiem w swym Duchu, abyśmy mogli żyć tak, jak On żył.

Silvano Fausti

 

 

 


20060221_maryjaW Dziewiczej Matce Chrystusa mieści się całe ubóstwo i wszelka mądrość wszystkich świętych. Wszystko to przyszło do nich  poprzez Nią i jest w Niej. Świętość wszystkich świętych to uczestnictwo w Jej świętości, ponieważ Bóg w zaprowadzonym przez siebie ładzie chce, aby wszelkie łaski przychodziły do ludzi przez Maryję.

Thomas Merton

 

 


mbGeniusz objawienia biblijnego polega na tym, że nie podsuwa nam ono gotowych rozwiązań, lecz otwiera przed nami drogę, którą do nich dochodzimy i oferuje zewnętrzny i wewnętrzny autorytet, który pozwala nam tej drodze zaufać.

Richard Rohr

 

 


 

crying-out-to-godCzym jest ta przedziwna tajemnica, dokonująca się we mnie? Nie znajduję słów, by ją wyrazić; nie uchwycę jej mą biedną dłonią, opisując cześć i chwałę należną Temu, który jest ponad wszelką chwałę i wymyka się wszelkim słowom….

Święty Symeon Nowy Teolog

 

 


1401791327_1_f5Uczeń dojrzały w wierze jest całym sobą zwrócony, zapatrzony w Jezusa. Myśli, przeżywa, wybiera jak Jezus. Ma w sobie te same dążenia. Staje się Jezusowym.

 Krzysztof Wons

 

 

 


imagesWiara jest postawą tego, kto ufa Bogu. Wiara to czucie się pewnym w rękach Pana także wtedy, gdy morze jest wzburzone. Wiara to uczynienie możliwym także tego, co wydaje się niemożliwe. Wiara to postawa tego, kto nie ufa sobie samemu, ucieka się do modlitwy świadom, że zbawienie jest darem.

 

Francesco Bersini

 


SiewcaJezus daje nam siebie jako Słowo ewangeliczne, dobre i bezbronne. A my przyjmujemy je- nie wyzbywając się wyrachowania i nieufności, czyli nosimy w sobie możliwość odepchnięcia Słowa, i Jezus godzi się być przez nas odepchniętym.

Carlo Maria Martini

 

 


albertW nas powinno się znajdować wszystko, szklanka wody, chleb dla głodnego; wszystek prawdziwy pokarm dla wszystkich rzeczywiście głodnych…Współcierpienie dla łez, tych, które winno się wylewać wspólnie, i tych, których należałoby usunąć przyczyny; przyjaźń dla każdego grzesznika, dla tych, którzy są źle widziani; umiejętność stanięcia na poziomie wszystkich słabostek; zgoda na pociągnięcie przez to wszystko, co się nie liczy; aż wszystko znajdzie swoje ukierunkowanie, swoją pełnię w słowie "braterski".

Madeleine Delbrel

 

 


 

dsc_0091A zatem idźmy i my, kierowani miłością, do domów, gdzie nas potrzebują; idźmy odwiedzić matki, podać ręce ubogim, nędzarzom. Idźmy służyć, gdyż to stanowi naszą misję. A służba niech będzie naszym królowaniem: naszym panowaniem w miłości. 

David Maria Turoldo

 

 

 


 

imagesPomimo grzechu pierworodnego w podstawie naszej duszy, w naszym ukrytym źródle, w naszym pustym centrum pozostało nietknięte nasze bycie jedno z Bogiem. Otrzymaliśmy ten nikły płomień w stworzeniu. To właśnie tam, a przynajmniej w tym kierunku winniśmy zwracać swój wzrok, aż przeżyjemy złączenie w jedno, aż nasze małe "ja jestem" zostanie pochłonięte przez wielkie "JA JESTEM".

Franz Jalis SJ

 

 


jak-bedzie-w-niebie-rozwiazanie-konkursu-na-pytania-bez-odpowiedzi-thumbnail-photoW głębi duszy każdego człowieka drzemie tęsknota za Stwórcą. Ta tęsknota jest niczym kompas, który wskazuje nam Boga i zapewnia, że On nas wzywa i na nas czeka. Będąc u Niego, jestesmy u siebie w domu.

Franz Jalis SJ

 

 

 


serce_z_dloniKażdy prawdziwy uczeń Chrystusa uczestniczy w niesamowitej tajemnicy powszechnego kapłaństwa. Nie musisz szukać wokół siebie, co by tu Bogu ofiarować, gdyż najcenniejszą wartością, na jaką czeka, jesteś ty sam. Ołtarzem, przed którym stajesz każdego dnia, jest twoje własne życie. Ofiarą, jaka trzeba ci złożyc, jest twoje serce.

Jerzy Zieliński OCD

 

 


 

1215883077Stwarzani jesteśmy przez Boga wtedy, gdy jesteśmy poznawani. Gdy nas zna, jesteśmy, gdy nie zna-nie ma nas. Jego poznanie jest przyczyną naszego istnienia. Jego miłość jest także przyczyną naszego istnienia, ponieważ Jego poznanie i Jego miłość istnieją w Nim jako jedno. Utrzymuje nas przy życiu swą miłością, jak gdyby trzymając nas w swej dłoni.

Thomas Merton 

 

 

 


 

MG-I-003Poznanie wszystkiego poza Bogiem czyni nas panami tego, co poznajemy. Lecz nasze poznanie Boga czyni Go Panem duszy, która Go poznaje.Jeśli tak nie jest, to dusza nigdy Go nie poznała.

Thomas Merton

 

 

 


obliczeMiłosierdzie Jezusa, bezgranicznie ludzkie, zrodzone z Jego wnętrza, z głębi Jego ciała, jest objawieniem Boga. Jezus nie przyjął naszego człowieczeństwa, by ukryć boskość. To prawda, że jest słaby i bezbronny, ale w swojej słabości ukazuje samą wielkość Boga, niezbadaną tajemnicę miłości.

 

 Jacques Guillet  

 


 

pobrane Odkupieni zbliżają się do doskonałości Boga w miarę, jak pozwalają się kształtować na wzór Jego miłosierdzia. Pismo Święte uczy nas wyraźnie, że doskonałość chrześcijańska polega na miłosierdziu. Doskonałość ta jest możliwa tylko dlatego, że Bóg postępuje wobec nas miłosiernie i w ten sposób pozwala nam uczestniczyć w swojej miłości. Objawia się nam jako święty i doskonały, czyniąc miłosierdzie.

 

 Bernard Haring 

 

 

słabość-Boga-300x182Do raju nie wchodzi się jutro ani pojutrze, ani za dziesięć lat: wchodzi się tam dzisiaj, kiedy jest się biednym i ukrzyżowanym.

 Leon Bloy 

 

 

 


 

k,MTA0NjMwMzUsNDUxMTQzMDA=,f,owieczka_na_dloniPrawdziwe oblicze Boga jest obliczem dziecka, które nie może się bronić, gdyż jest całkowicie bezbronne, jak Baranek prowadzony na rzeź. Bóg jest nieskończoną kruchością, która otwiera dla nas ramiona, aby nas przyjąć i abyśmy Go przyjęli jako słabość, bezbronną i rozbrajającą.

 Andre Daigneault 

 

 


 

KarolNasz Pan prosi nas, byśmy pozwolili Mu wieść w nas życie, które rozpoczął na ziemi, w łonie Najświętszej Dziewicy. Byśmy Mu pozwolili wieść w nas ukryte życie Nazaretu, życie ubogie, życie miłości do wszystkich ludzi, czyniąc wszystkie chwile naszego życia chwilami Jego życia.

 Karol de Foucauld

 

 


6179878422-43c29f5d2e-z-2418Gdy zaczynasz pytać Biblię, odkrywasz, że Biblia również zadaje ci pytania.Gdy pytasz: czym jest ta księga, odkrywasz, że stawia ci pytanie: kim jest ten,kto ją czyta? Kiedy pytamy ją o sens życia, ona pyta nas, kiedy zamierzamy zacząć żyć.

 Thomas Merton

 

 


24710Nawrócenie to nie jakieś odbudowywanie przeszłości, powrót do starego, nawiązywanie zerwanych relacji. W nawróceniu najważniejszym elementem jest przeżycie nowości, pójście do przodu, a nie odgruzowywanie.Jedynie człowiek, który ma odwagę opuścić to, co stare, opuścić wody płodowe dotychczasowego świata, może narodzić się w nowym świecie. Dynamika nowości ogarnia tak intensywnie, że wyciąga ze starego kontekstu. Człowiek już nie chce ani nie może żyć jak dawniej.

 Marian Zawada OCD

 


Jezus_ukrzyz-MKUDRONBóg prawdziwy jest tym Bogiem, który wolałby raczej umrzeć, niż narzucać nam cokolwiek. Bóg wolał raczej być ukrzyżowany, niż odbierać nam chwałę naszych wyborów. Bóg może zostać zwyciężony, taki jest na krzyżu, gdzie umiera z miłości za tych, którzy w nieskończoność Mu miłości odmawiają. Każdy może Go zabić, bo jest bezbronny, jak bezbronne może być niewinne dziecko.

 

Maurycy Zundel


22910Nauczmy się odkrywać, wielbić, kochać wolę Bożą w głębi wszystkiego, co nas spotyka, bo wtedy dusza upodabnia się do swego obrazu w Bogu. Dusza nigdy nie może zaznać spokoju, dopóki nie zjednoczy się z myślą, jaką On powziął o każdym z nas w wieczności.

 

Andre Gozier OSB


2djtb2EModlitwa jest dla mnie terminem mieszczącym w sobie każdy rodzaj wewnętrznej wędrówki umożliwiający doświadczenie wiary nadziei i miłości we własnej duszy. Nie jest to zatem technika zdobywania czegokolwiek ani pobożne życzenie mające na celu zadowolenie Boga, ani też wymóg związany z uzyskaniem wstępu do nieba. W o wiele większym stopniu jest to praktykowanie nieba tu i teraz.

 

Richard Rohr


z15048871Q,Ojciec-z-dzieckiemZe swej natury człowiek nie jest tym, kim jest ale jest tym, kim się staje, a staje się słowem, któremu jest posłuszny.

 

 

 

Silvano Fausti


crop_fotolia_25006552_subscription_xlDla wiecznie nowych Adamów i wiecznie nowych Ew, Jezus-człowiek ma sens- wielki, oczywisty, duchowy, pełen radości. Głowa, serce i ciało wreszcie pracują zjednoczone, a my powracamy z Nim do raju, nadzy i niezawstydzeni.

 

 

Richard Rorh OFM


23048Pokora to fundament życia duchowego. Im wyższy dom chcesz postawić, czyli im bardziej pragniesz być świętym, tym głębszy powinieneś wykopać fundament, czyli nabyć głębszej pokory.

 

 

Jerzy Zieliński OCD


225px-christ_heals_tne_man_with_paralysed_handUczniem jest ten, komu Pan otwiera serce i rękę, aby pragnął tego, co On przyszedł nam dać. Człowiek stworzony do miłości jest z natury swej pragnieniem. Brakuje mu zawsze tego, co istotne, nieskończoności. Wszystko co wytwarza nie zadowała go, jest niższe od niego. Stworzony dla Innego, nie może Go sobie wytworzyć, a jedynie przyjąć. Pragnienie nie wytwarza niczego, ale wszystko przyjmuje i może pomieścić w sobie wszystko, nawet Boga.

 

Silvano Fausti


ed200446_015Każdy z nas jest potrzebny i niepowtarzalny. Nie ma ludzi niepotrzebnych. Trud każdego z nas jest niezastąpionym wkładem w potężną budowę ludzkości, którą uświęcamy za pomocą dobroci, a równocześnie sami jesteśmy uświęcani przez dobroć naszego otoczenia. W tej pracy nikt nie może być przez nikogo zastapiony, bo każdy z nas musi mieć swój osobisty wkład w dobre i piękne dzieło stworzenia, którego jesteśmy kontynuatorami.

 

Roman Brandstaetter


OLYMPUS DIGITAL CAMERAJest w nas coś, co trwa pomimo wszystkich zmian i zmagań, pomimo zgiełku bitew, w których ścierają się absolutne rzekomo racje. Jakaś część nas cierpliwie znosi dobro i zło, by odkrywać stopniowo pełne podobieństwo do Boga. Jest krynicą miłosierdzia-przestronna , cicha i spokojna. To właśnie nasza dusza, Bóg-w-nas. Nasze prawdziwe "ja".

 

 

Richard Rohr


7348__wiara-jpgPrzyjęcie przez wiarę Słowa Bożego zapoczątkowuje przeobrażenie człowieka. Wynosi go ono ponad ten świat i ponad jego naturę i przenosi jego myśli , uczynki i pragnienie w sferę nadprzyrodzoną. Staje się on uczestnikiem boskiej natury, dzieckiem Bożym, przez żyjącego w nim Chrystusa. Od tej chwili w głębinach jego duszy otwierają się drzwi do wieczności.

 

Thomas Merton


fsdferterdfgrOgień, który płonie w pokornym człowieku, jest ogniem miłości Boga i Jego Słowa, które stało się Ciałem; ognisko to nie znajduje się w nim, ale w Tym, kogo on kocha; niepokoi go myśl, że Miłość, Bóg, nie jest miłowany w świecie.Pokora i gorliwość wzrastają razem. Pokorny poświęca własną egzystencję, włącznie z je własnym blaskiem i tylko takie poświęcenie zaręcza za jego istotną pokorę, która staje się przezroczysta, by przepuścić inne światło niż własne.

Hans Urs von Balthasar

 


eucharystiaKościoły są zawsze otwarte dla tego, kto chce i może spędzić w nich chwilę przed Panem w Eucharystii. Wstąpienie do kościoła pomoże nam zostawić za sobą hałas i rzeczy zewnętrzne, by zbliżyć się do centrum, które nas pociąga. Potrzeba tylko jednego kroku, by przejść od tego, co świeckie, do tego, co najświętsze. Mamy wolny przystęp do Boga. Jesteśmy dziećmi, które nie muszą stać przed drzwiami. "Jedno uderzenie skrzydeł-i za nami wieczność." Przypomnienie-i już jesteśmy przy sercu Bożym. To bowiem , czym Bóg jest, zostało nam objawione i podarowane w Jego Eucharystii.

Hans Urs von Balthasar


pocztowka-z-blog-janem-pawlem-ii-na-tle-obrazu-pana-jezusa-milosiernego-1Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone. Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i moc przebaczania, mająca swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania Chrystusowego.

św. Jan Paweł II


m1621.mycie nogMiłosierdzie uzdrawia pod każdym względem. Uzdrawia ciała, umysły, społeczeństwo i historię. Jest jedyną siłą, która może naprawdę uzdrowić i ocalić. Jest siłą przyniesioną na świat w wielkim, eschatologicznym wydarzeniu krzyża, aby człowiek mógł zostać odnowiony.

 

 

Thomas Merton


JezusCzy Bóg, który objawił się w swoim Synu, przestaje być Tym zupełnie Innym, Niepojętym? Jeżeli w Jezusie z Nazaretu pozwala się dotknąć, schwytać, związać, skazać na śmierć i ukrzyżować, czy wtedy staje się uchwytnym dla człowieka?

 

 

Hans Urs von Balthasar


CierpienieKiedyż zrozumiemy, że złem nie jest cierpienie i umieranie, a nawet bycie zabitym-lecz sprawianie cierpień i śmierci?

 

 

 

S. Fausti


UzdrowienieUczeń, zamiast domagać się znaków, powinien prosić o zdolność widzenia.

 

 

 

S. Fausti


Jezus_jest_PanemZapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, ponieważ «nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan» . Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie, przekona się, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami. Wtedy jest sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: «Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze z Tobą. Potrzebuję Cię.

Papież Franciszek


grafikaRozwijasz mnie wbrew temu, co sobie wyobraziłem na temat samego siebie, a jednak w zgodzie z tym-czym jestem. Czyż mogę się dziwić, że jesteś silniejszy we mnie ode mnie?

 

 

Karol Wojtyła, bł. Jan Paweł II


626290b3a42efb61ab90c2dd644f88b8Nie staraj się zabić nieprawości, jakby znajdowała się poza tobą. Zaglądnij w siebie, zobacz, jaka to potęga walczy… Twoja nieprawość zrodziła się z ciebie; to ty i nikt inny buntuje się przeciwko tobie.

 

Św. Augustyn


modlitwaDar z siebie samego w całkowitej uległości Bogu jest ofiarą, w której, nie tracąc nic, osiągamy i odzyskujemy wszystko w doskonalszy sposób posiadania; nawet to, co pozornie utraciliśmy. W chwili, gdy oddajemy się Bogu, Bóg oddaje się nam. Nie odda się nam całkowicie, dopóki my, nie oddamy się Jemu bez reszty.

Thomas Merton


modlitwaStrach i ufność są sprzecznymi uczuciami przejawiającymi się w sercu człowieka. Pierwsze uczucie unieruchamia, drugie wprawia w ruch. Gdy jedno wzrasta, drugie słabnie. Naszym zadaniem jest dbałość, aby zaufanie wzrastało, a strach był opanowywany. Strach rodzi się ze świadomości włąsnej ograniczoności i liczy na to, co możemy podczas gdy ufność ma swoje źródło w wiedzy, że Bóg jest Panem i liczy na to, co On może.

 

Silvano Fausti


blog_hz_4749806_7262125_tr_modlitwaKto by mnie pytał, dlaczego się modlimy, pościmy i pełnimy wszystkie dobre uczynki, dlaczego jesteśmy ochrzszczeni oraz-wydarzenie najwznioślejsze-dlaczego Bóg stał się człowiekiem, temu bym odpowiedział: po to, by Bóg narodził się w duszy, a ona w Nim. Najgłębszym pragnieniem Boga jest rodzenie. Dopóki nie zrodzi w nas Syna, nic Go nie może zadowolić.Również dusza nigdy nie znajdzie zadowolenia, jeśli się w niej nie narodzi Syn Boży.

 

Mistrz Eckhart


Zeslanie_Ducha_SwietegoPodczas Pięćdziesiątnicy, wraz z przyjściem Ducha Świętego, w sercach Apostołów Bóg zajął miejsce ich ego, zniszczył chwałę ich czynów oraz planów i sprawił, że chlubili się tylko Nim, nie zaś z samych siebie.

 

 

Raniero Cantalamessa


imagesJeżeli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to! Jeżeli znasz odwieczą Miłość, która cię stworzyła, to wiesz także, że w twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są "pory roku"; jeżeli czujesz akurat, że zbliża się zima, wiedz, że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnią porą twojego życia będzie wiosna: wiosna zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej, niż jego granice ziemskie: czeka cię niebo.

 

Jan Paweł II


imagesNie znajdziemy nigdy szczęścia, szukając go wyłącznie dla siebie.Jeśliby miało być pomniejszone przez dzielenie go z innymi, to nie byłoby dość wielkie, aby nas móc nasycić. W zadowoleniu własnego "ja" mieści się chwilowe i fałszywe szczęście, ale ono zawsze prowadzi do cierpienia, ponieważ wyniszcza i zacieśnia ducha. Prawdziwe szczęście znajduje się jedynie w niesamolubnej miłości, takiej, która wzrasta w miarę udzielania się innym.Ponieważ miłość może się dawać bez końca, więc i jej potencjalne szczęście jest nieograniczone.

Thomas Merton


Wieża BabelNajgłębszym rdzeniem wszelkich pokus jest odrzucenie Boga, który jawi się jako coś drugorzędnego, a nawet niepotrzebnego i przeszkadzającego. Tworzenie ładu w świecie samemu bez Boga, na fundamencie własnych przesłanek i zasad, uznawanie za jedyną rzeczywistość spraw politycznych i materialnych i odrzucanie Boga jako iluzji- oto pokusa, która nam zagraża w różnych odmianach. Do istoty pokusy należy jej aspekt moralny: nie ciągnie nas ona bezpośrednio do złego- to byłoby zbyt proste. Pokusa stwarza wrażenie ukazywania czegoś lepszego: porzucić wreszcie iluzje i zabrać się z całą energią do ulepszania świata. Przystępuje do tego pod pretekstem autentycznego realizmu: realne jest to, co namacalne, natomiast rzeczy Boże ukazują się jako nierzeczywiste, jako świat drugoplanowy, niepotrzebny właściwie. Problemem jest tu Bóg: Czy jest kimś rzeczywiście istniejącym, czy też nie? Czy jest Dobrym, czy sami musimy znajdywać dobro

J. Ratzinger, Benedykt XVI


Pismo ŚwięteSłowo Boże zamieszkujące Biblię nie jest czystą informacją. Ono nie tylko przekazuje „wiadomość”, ono objawia i komunikuje życie. Kiedy Bóg wypowiada Słowo-dzieli się swoim życiem, dzieli się sobą. Wchodzi w intymną relację z nami, swoimi stworzeniami. Słowo jest natchnione, to znaczy zawiera „tchnienie” Boga. Bóg tchnie w Słowie i w człowieku, który przyjmuje Słowo. Sprawia, że pomiędzy Nim a nami przebiega „wspólne tchnienie”- życie wewnętrzne w najwyższym tego słowa znaczeniu. Słowo odbija w nas pieczęć boskiego życia.

Krzysztof Wons


Przez udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa człowiek może umrzeć dla pragnienia cielesnego i otworzyć się na pragnienie Ducha. Owa „pascha” jest przejściem od iluzji do życia prawdziwego, od chęci posiadania Boga do akceptacji faktu, że się jest Jego własnością.

 

 

Bernard Ducruet


Gdy Prawda nie jest tym, czym chcemy, żeby była, wyginamy jej kształty w naszym umyśle, aby pasowała do wzroku naszych pragnień. Czyniąc to, nie krzywdzimy Prawdy: niszczymy naszą własną duszę.

 

 

Thomas Merton


Tata Bycie synem, zachowywanie się jak syn, może zmęczyć człowieka. Boga jednak, pomimo wszystkich rozczarowań, których dostarczają Mu dzieci, nie męczy bycie Ojcem.

 

 

Aleksandro Pronzato


Kontemplacja „Oto rzecz, do której musisz dążyć na wszelkie sposoby: zaprawiaj się z wytrwałością i gorliwością w świętej lekturze, aż do osiągnięcia takiego stanu, że nieustanna medytacja nasyci twego ducha i, by tak rzec, Pismo Święte przemieni cię na swoje podobieństwo”.

 

 

Jan Kasjan


Kontemplacja Bóg jest gotów w każdym czasie, my natomiast nie bardzo jesteśmy gotowi. Bóg jest blisko nas, ale my daleko. On jest wewnątrz, my na zewnątrz. On jest w nas u siebie, my na obczyźnie.

 

 

Mistrz Eckhart


Niebo modlitwa Być człowiekiem przed Bogiem oznacza zwrócenie się ku Nieuchwytnemu; picie, lecz pozostawanie wiecznie spragnionym; doświadczanie obecności w pustce; kochanie, a zarazem cierpienie z powodu tego, że nie jest się czystą miłością; życie nadzieją wbrew wszelkiej nadziei. Być człowiekiem przed Bogiem to nigdy nie wiedzieć, czy ma się wszystko, czy nic; to stać się niemym wołaniem. Wołać w kierunku Boga. Po prostu wołać.

 

Mnich z Zakonu Kartuzów


Radość paschalna jest radością błogosławieństw, radością ubogiego w duchu, czystego sercem, prześladowanego z powodu imienia Jezus. Nie wynika ona z posiadania majątku, osobistych talentów, z ziemskiego sukcesu, z ludzkiej miłości. Z powodzeniem może się ona obyć bez tego wszystkiego. Opiera się bowiem na niewzruszonej skale, na Chrystusie Jezusie, na miłości, jaką Ojciec ma dla nas w swoim Synu, na rzeczywistości wiecznej, którą już posiadamy w wierze i nadziei.

Mnich z Zakonu Kartuzów


Przebywanie z Jezusem stopniowo prowadzi uczniów do zrozumienia, że życie, które wybrali, nie rządzi się prawami skuteczności, sukcesu, władzy, ale opiera się raczej na fundamencie ukrycia, osobistej bliskości, uniżenia.

 

 

C. M. Martini


Zwycięstwo Chrystusa nad złem i śmiercią odnawia nas, byśmy osiągnęli pełnię człowieczeństwa, która polega na widzeniu Boga i kochaniu Go pełnią miłości, tak, jak On nas miłuje.

 

 

Philippe Madre


Istnieje dobroć szlachetna i delikatna, bliska wstydliwości i polegająca na pokornej wspólnocie tego, kto ma , i tego, kto nie ma; dobroć , która chciałaby nie tyle dawać, ile prosić o wybaczenie, że daje.

 

 

Jean Guitton


Zacząłeś się modlić, by o coś Boga poprosić i w czasie modlitwy powoli dostrzegasz, że to On, Bóg, wyciąga rękę i o coś cię prosi. Prosiłeś, by usunął z twojego ciała ten oścień, ten krzyż, tę próbę, żeby cię wyzwolił od tej pracy, z tej sytuacji, od tej osoby… A oto Bóg prosi cię właśnie o przyjęcie tego krzyża, tej sytuacji, tej pracy, tej osoby.

 

Raniero Cantalamessa


Jedyną rzeczą, która zdolna jest uratować człowieka przed całkowitym rozkładem moralnym, jest duchowa przemiana. Duch tej przemiany zawiera się w przeżywaniu czegoś więcej niż doczesność, w uwolnieniu się od świata i w zjednoczeniu z Bogiem.

 

 

Thomas Merton


Dobrze jest mieć Boga za króla, ale ten stan wywołuje poczucie odmienności, wymaga posłuszeństwa wobec prawa różnego od tego, którym kierują się inni ludzie. Są to kryteria Boże, a podążanie drogą zgodną z nimi jest trudne i męczące, wymaga czujności, każe samotnie iść pod prąd. Mieć Boga za króla oznacza też nigdy nie wiedzieć co On zrobi: czy będzie za nas walczył czy poczeka? Myśli Boże różnią się od naszych, dla Niego wygrać znaczy czasem przegrać

Bruna Costacurta


Z " Rozmów Bogiem" : Panie, wczoraj byłem kimś innym, niż jestem dzisiaj. Powiedz mi zatem, który z nas obu-JA wczorajszy czy JA dzisiejszy – jest moim prawdziwym JA ? A na to Pan odpowiedział: – Jesteś tym, kim będziesz jutro, mój synu…

 

 

R. Brandstaetter


Przygoda istnienia polega na przejściu od "człowieka możliwego", którym jesteśmy, do "człowieka-osoby", którą mamy się stać. Człowiek został zaproszony do stania się w rzeczywistości tym, kim jest naprawdę. Musi jednak zaakceptować fakt rodzenia się na nowo- rodzenia się ciągłego.

 

Philippe Madre


Jeśli demon nie zdoła obudzić w nas próżności z powodu eleganckiego i czystego ubioru, postara się, byśmy zaczęli się szczycić habitem ubogim, brudnym i zaniedbanym; jeśli nie pokona kogoś pokusą chwały, sprawi, że człowiek ten będzie się wywyższał z powodu własnej pokory; jeśli nie zdoła wzbudzić w kimś chęci przechwalania się swoją wiedzą i elokwencją, jako powód do wyniesienia podsunie człowiekowi jego cnotę milczeni

 

Mnich z Zakonu Kartuzów


Niezależnie od tego, jak spustoszony wewnętrznie byłby człowiek i jak zrujnowany byłby jego świat, niezależnie od tego, jak straszna wezbrałaby w nim rozpacz, dopóty, dopóki jest człowiekiem, właśnie to człowieczeństwo mówi mu, że jego życie posiada znaczenie.Kim jestem? Ja, jako ja, jestem słowem wypowiedzianym przez Boga. Czyż Bóg może wypowiedzieć słowo nieposiadające żadnego znaczenia?

 

Thomas Merton


Ten, kto kocha prawdę, jest przejrzysty. Nie chowa się, nie ucieka przed krytyką. Jest mu trudno znieść sytuacje niejasne i dwuznaczne. Nie pozwala, by go wypaczyły kłamstwo, kompromisy lub złe uczynki. Uczy się dostrzegać zamęt w swojej duszy i każdą sprawę próbuje oświetlić Bożym światłem.

 

M. A. Le Roux


Dla dusz wspinających się ku górze, cel, który właśnie osiągnęły , staje się początkiem drogi do nowego i wyższego poznania. Ten, kto wstępuje na górę, nieustannie rozpoczyna od nowa-po każdym początku przychodzi następny i tak bez końca. Pragnienie nigdy nie zatrzymuje się na tym, co już poznane; dusza nieprzerwanie wędruje od jednego pragnienia do drugiego, jeszcze większego niż poprzednie; wstępując ciągle wyżej i wyżej, zmierza ku nieskończoności.

Grzegorz z Nyssy


W przygodzie wiary nie ma tego, co było, ani tego, co będzie, pozostaje tylko fiat obecnej chwili. Ta zgoda Maryi, wypowiedziana w czasie, sprawia, że wchodzimy w wieczność Boga. Fiat prowadzi tam, gdzie Słowo zostaje zrodzone przez Ojca, aby powrócić do Niego potężnym tchnieniem Miłości. Ta sama Miłość kształtuje w nas Chrystusa i w Nim unosi nas ku Ojcu. Owe wieczne narodziny mają miejsce w głębi naszego serca.

 

Mnich z Zakonu Kartuzów


Moje apostolstwo ma być apostolstwem przyjaźni; kiedy ktoś mnie spotka, powinien mówić:" Ponieważ ten człowiek jest taki dobry, to i jego religia musi być dobra". Jeśli ktoś spyta, dlaczego jestem łagodny i dobry, muszę powiedzieć: "Poniewąż jestem sługą kogoś o wiele lepszego ode mnie. Gdybyście wiedzieli, jak dobry jest mój Pan, JEZUS…" Chciałbym być tak dobry, aby mówiono: "Jeżeli taki jest sługa, jaki musi być PAN?"

Karol de Foucau

Back to Top