Witamy na stronie wspólnoty Nowe Jeruzalem

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Naszym charyzmatem jest modlitwa uwielbienia, ewangelizacja, a także modlitwa wstawiennicza. Spotykamy się w każdy czwartek – by wielbić Boga oraz formować nasze serca przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego.
Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębienia swojej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Przyjdź, by spotkać Go żyjącego we wspólnocie braci i sióstr.
NOWE JERUZALEM, Parafia Świętej Rodziny Lublin, Al. Jana Pawła II 11
Spotkania: czwartki w godz. 18:00­ – 20:30

 

Ostatnie aktualności

BOŻE NARODZENIE

Więcej

EWANGELIA ŚW. MARKA 4

 

Rozważanie Ewangelii wg św. Marka we wspólnocie „Nowe Jeruzalem”

Każdego dnia na początku pomódl się do Ducha Świętego, aby pomógł Ci w rozważaniu wybranego tekstu, aby cię prowadził. Pomódl się do Jezusa „Rabbuni, abym przejrzał”, abyś zobaczył Go, takim jakim jest, abyś zobaczył siebie.

 

Rozdział4.  Jezus Chrystus – Pan Natury

 

 

Propozycje do rozważań:

 – Przeczytaj Mk (4, 1-20). Jak Jezus opisuje działanie słowa Bożego? Co się z nim dzieje i od
   czego zależy jego wzrost i plon, jaki wydaje?

 – Rozważ słowa: (Mk 4, 11-) „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś,
   którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie
   widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona
   [wina].”

 – Przeczytaj (Mk 4,21-25) Jak według Jezusa ma być głoszona „Nowina o Królestwie Bożym”,
   jaka ma być? Jak mają ją przyjmować słuchający?

 – Przeczytaj (Mk 4, 26-33) Co Jezus mówi o Królestwie Bożym? Jak następuje jego
   rozrastanie się?

 – Przeczytaj (Mk 4, 35-41). Rozważ słowa:
                        (Mk , 38) „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”,
                        (Mk 4, 39) „Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza”,
                        Mk 4,40) „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!”
                        (Mk 4, 41) „ Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu
                                           posłuszne?”

 

 

Więcej

EWANGELIA ŚW. MARKA 3

 

 

Rozważanie Ewangelii wg św. Marka we wspólnocie „Nowe Jeruzalem”

Na początku naszych rozważań pomódlmy się modlitwą ze „Wspólnotowego studium ewangelii wg św. Łukasza”, wydanego przez Odnowę w Duchu Świętym:

„Jezu spraw, abym przejrzał! Abym widział jak Ty Boże, widzisz – w świetle Prawdy. Spraw, abym przejrzał, a wtedy będę mógł współdziałać z Twoją łaską. Wtedy będę mógł żyć w Prawdzie. Będę mógł przynosić owoc obfity i trwały. Moje życie będzie miało sens. Spraw, Panie, abym przejrzał i widział więcej niż tylko oczami, więcej niż tylko ten świat. Boże, spraw, abym przejrzał i mógł wejść do Twego Królestwa tą wąską bramą, ponieważ jeżeli pozostanę ślepcem…Wierzę, że kto prosi, ten otrzymuje, i dlatego proszę: Jezu, spraw, abym przejrzał. Amen.”

Rozdział 3.  Jezus Chrystus – Miłosierdzie ponad Prawem

W tym tygodniu przeczytaj 3 rozdział Ewangelii wg św. Marka. Jaki obraz Jezusa przedstawia nam ewangelista?

 

Propozycje do rozważań:

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?”(Mk 3, 4)

„Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.”(Mk 3, 5) 7

„Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei” (Mk 3,7)

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki” (Mk 3,14)

„Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów.” (Mk 3,21)

„Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.” (Mk 3, 28-29)

„Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.” (Mk 3,35)

Więcej

Back to Top