Witamy na stronie wspólnoty Nowe Jeruzalem

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Naszym charyzmatem jest modlitwa uwielbienia, ewangelizacja, a także modlitwa wstawiennicza. Spotykamy się w każdy czwartek – by wielbić Boga oraz formować nasze serca przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego.
Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębienia swojej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Przyjdź, by spotkać Go żyjącego we wspólnocie braci i sióstr.
NOWE JERUZALEM, Parafia Świętej Rodziny Lublin, Al. Jana Pawła II 11
Spotkania: czwartki w godz. 18:00­ – 20:30

 

Ostatnie aktualności

POZNALI GO PRZY ŁAMANIU CHLEBA

9bd22b3d125f28e3ee96b0c77111f2a2

"WSPÓLNOTA "     Sieger Koder

Więcej

LUDZIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW

 

 

001 (1)

Więcej

MARYJA GWIAZDA NOWEJ EWANGELIZACJI

Dinia Bellotti namalowała obraz w lipcu 1992 roku na prośbę pp. Jana Pawła II.,  który pragnął by Maryja była czczona jako  Gwiazda Ewangelizacji.  Jan Paweł II wielokrotnie przyzywał jej orędownictwa w swoich  dokumentach jako Maryję Gwiazdę Nowej  Ewangelizacji i jej zawierzył to wyjątkowe  dzieło, które wyznacza drogę Kościoła na  obecny czas. Powiedział także: „Potrzebna  jest ikona , stanowiące środek przekazu dla propagowania jej kultu i zawierzenia”. Podczas audiencji generalnej w dniu 21 października1992 roku, ikona została pobłogosławiona przez Jana Pawła II. W listopadzie 2008 roku, pp. Benedykt XVI ukoronował ikonę Maryi Gwiazdy Ewangelizacji.

 

1f7d967c5338e059bdebe393a0e44ac9

Teologia wizerunku

Prostota i ubóstwo: Prosta dziewczyna przekraczająca próg domu. Przystająca w drzwiach, w półobrocie zwrócona obliczem w kierunku patrzących na wizerunek. Odziana w szaroniebieską zgrzebną suknię bez jakichkolwiek zdobień, zdająca się przynależeć do rodu ludzi prostych i raczej ubogich. Nie jest to madonna zasiadająca w szczerozłotej koronie i splędorze ludzi wielkich tego świata. Urzeka swoją prostotą i zaufaniem, choć na obliczu widać zaniepokojenie nie pozbawione racji.

Otaczający świat:    Za stojącą Maryją można dostrzec pogrążony w półmroku i bezkształcie świat. Bezkształtność owa może jednak zapowiadać to co dopiero się pojawia – rzeczy nowe, nieznane, mające w sobie zdolność do przybrania formy, nie jakby same z siebie ale z możności zawierającej zamysł Stwórcy.  Wydaje się jednak że nie nastąpi on samoczynnie, wymaga czyjejś interwencji, czyjegoś zaangażowania.

Nadzieja – Gwiazda: Na horyzoncie nieboskłonu pojawia się skromne światełko gwiazdy zarannej, zapowiadającej nowy czas, nowy dzień, nową epokę… Gwiazda nie świeci własnym blaskiem, odbija światło pochodzące z samego źródła jasności. Obrócona we właściwą stronę i pod odpowiednim nachyleniem staje się niejako lustrem odbijającym, usługującym sama sobą. Jej naturą jest być w bezinteresownej służbie dla innych. Staje się nadzieją, że po niepewności nocy przychodzi światło w którym widać rzeczy takimi jakimi widzi je Bóg.

Jezus – drogocenny skarb:  Niewiasta trzyma w swych ramionach drogocenny skarb, jakby odpowiedź na pilną potrzebę świata – małego Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. To małe bezbronne dziecko przelewające się przez ramiona matki jest jedyną nadzieją i źródłem. Nadzieją, ponieważ to On przynosi dar nowego życia w Duchu Świętym każdemu kto jest spragniony, kto chce Go przyjąć jak małe bezbronne potrzebujące miłości i ciepła oraz opieki dziecko. Źródłem, bo tak jak w kompozycji obrazu wydaje się być źródłem jego światła, tak wnosi On na świat światło w którym każdy może rozpoznać samego siebie i plan Boga.

Bóg wierny i kochający: Mały  Jezus trzyma w dłoniach świeżą, zieloną gałązkę drzewa oliwnego jakby zapowiedź ustępującego potopu, bezładu i bezkształtu, przypominającą pierwociny odnowionej ziemi – powód radości ocalonego Noego. Zdaje się ona potwierdzać, że Bóg jest wierny w swoich słowach, obietnicach i miłości.

Opuszczająca Wieczernik:  Ramą obrazu są drzwi, może to drzwi Wieczernika po doświadczeniu przyjścia ognia Ducha. W oczach Maryi można odnaleźć pytanie skierowane do tych którzy przeżywają radość chrztu w Duchu Świętym, którym jest dobrze w braterskiej wspólnocie: „Mając doświadczenie Zmartwychwstałego, ognia Pięćdziesiątnicy, radości wspólnoty Kościoła, chcesz zostać w Wieczerniku? Chcesz to doświadczenie zatrzymać wyłącznie dla siebie? Czy pójdziesz w świat, by zanieść Jezusa?”

Nic więcej: Maryja nie ma nic więcej, nic cenniejszego – ma tylko Jezusa. To On jest Tym którego potrzebuje świat a w nim człowiek. Może mamy za dużo, że nie głosimy Jezusa?

Maryjo Gwiazdo Nowej Ewangelizacji – prowadź nas!

 

ks. Artur Godnarski ( za: Księgarnia Przystanek Jezus)

 

Więcej

Back to Top