Witamy na stronie wspólnoty Nowe Jeruzalem

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Naszym charyzmatem jest modlitwa uwielbienia, ewangelizacja, a także modlitwa wstawiennicza. Spotykamy się w każdy czwartek – by wielbić Boga oraz formować nasze serca przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego.
Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębienia swojej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Przyjdź, by spotkać Go żyjącego we wspólnocie braci i sióstr.
NOWE JERUZALEM, Parafia Świętej Rodziny Lublin, Al. Jana Pawła II 11
Spotkania: czwartki w godz. 18:00­ – 20:30

 

Ostatnie aktualności

EWANGELIA ŚW. MARKA 2

 

Rozważanie Ewangelii Św. Marka we wspólnocie Nowe Jeruzalem

Rozdział 2.

 Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.  A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich:  Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?  Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!  On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.

 

 

 

  • Jezus wraca do domu Piotra, na spotkanie z Nim przychodzą ci, którzy posłyszeli, że jest w domu.
  • Dom Piotra- obraz Kościoła.
  • Głosił im naukę– Dobrą Nowinę o miłosierdziu Boga, którą jest On sam.
  • Pojawienie się paralityka/grzesznika- zasługa tych, którzy mają wiarę.
  • Dziecko– Jezus odpuszcza, oddala grzechy, okazując troskę rodzica wobec zagubionego dziecka.
  • Uczeni w Piśmie-zamykają się na rzeczywistość- mając przed sobą Boga, nie przyjmują Go, ponieważ nie odpowiada ich oczekiwaniom.
  • Żebyście wiedzieli– Jezus ujawnia motyw cudu.
  • Weź swoje nosze-nie jesteś już więźniem choroby- weź odpowiedzialność za swoje życie; idź do domu, domu Ojca.
  • Nigdy nie widzieliśmy!– to prawda, nigdy nie widziano tak bliskiego człowiekowi oblicza Boga, pełnego  litości i miłości.

 

Propozycja rozważań na kolejne dni tygodnia:

Przed rozważaniem Słowa pomódl się do Ducha Świętego prosząc o pomoc i prowadzenie.

Dzień 1. Przeczytaj Mk2, 1-12. Wyobraź sobie przedstawioną scenę i siebie – jako jedną z osób, które posłyszały o Jezusie i przyszły Go posłuchać. Posłuchaj, w jaki sposób Jezus naucza, obserwuj, jak reagują na Jego słowa inni słuchacze w tym  Piotr i Andrzej -a jak uczeni w Piśmie. Zobacz scenę uzdrowienia : jak Jezus zwraca się do paralityka, jak do uczonych w Piśmie.   Na zakończenie uwielbiaj Boga za Jego dobroć.

Dzień2. Przeczytaj Mk2,1-12. Jeszcze raz wyobraź sobie tę scenę i siebie- jako paralityka , którego czterech przyjaciół przyniosło  do Jezusa.  Zobacz, jak Jezus pochyla się nad nim. Czy  czuł radość, gdy usłyszał że został uwolniony os grzechów/uzdrowiony z paraliżu? Na zakończenie uwielbiaj Boga za Jego dobroć.

Dzień 3. Przeczytaj Mk2,13-17.

Zastanów się: Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?

Dzień 4. Przeczytaj Mk2, 18-20

Zastanów się: Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego.

Dzień 5. Przeczytaj Mk2, 21-22

Rozważ: Młode wino- nowy bukłak.

Dzień 6. Przeczytaj Mk2, 23-28.

Rozważ zwłaszcza w. 27 i 28.

 

Na zakończenie każdego dnia podziękuj Bogu za to, jak przychodzi do Ciebie w swoim słowie.

Odmów modlitwę; Ojcze nasz…

Więcej

EWANGELIA ŚW. MARKA 1

Rozważanie Ewangelii Św. Marka we wspólnocie Nowe Jeruzalem

 

Kim jest Jezus? Ewangelia według św. Marka przedstawia Jezusa tym, którzy Go nie znają lub wiedzą o nim niewiele.  Mamy możliwość zweryfikować nasz obraz Boga, poznać Jezusa Ewangelii, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Dlatego modlimy się w czasie tych rozważań prośbą ślepca spod Jerycha: „Rabbuni, abym przejrzał” Mk10,51. Tak może modlić się tylko ten, kto wie, że jest ślepy.

 

Rozdział 1.

 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie, A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». Mk1,9-11

 

W  nadchodzącym  tygodniu postaraj się przeczytać  pierwszy rozdział Ewangelii Marka – fragmenty lub całość-  w ciągu kilku dni- i zastanów się,  w jaki sposób Jezus wchodzi w historię człowieka, jak rozpoczyna swoją misję zbawienia. 

 

 

 Propozycje do rozważań:

-Początek Ewangelii  Mk1  porównaj z Na początku Rdz1 ;

-Co o Jezusie mówi Jan Chrzciciel, jak zapowiadał Go prorok Izajasz, a jak „przedstawia” Go głos  z nieba?   Mk 1, 3. 7-11;

-Mój obraz Boga;

-„Chrzest przez zanurzenie zawiera wyznanie wiary, prośbę o przebaczenie z myślą o nowym początku. ”  J. Ratzinger Benedykt XVI;

-„Pójdźcie za Mną… Mk 1,17;

-„Wszyscy Cię szukają” Mk1,37;

-„Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić” Mk1,40b;

-„Ludzie zewsząd schodzili się do Niego” Mk1,45b.

 

Więcej

ZAPROSZENIE

W czwartek, 5 listopada, rozpoczęliśmy „spotkania” wspólnoty online.

Zapraszamy  do uczestniczenia i wspólnej modlitwy.

Będzie możliwość obejrzenia nagrań ze spotkania.

 

Od przyszłego czwartku rozpoczniemy rozważanie fragmentów Ewangelii Św. Marka.

Zapraszamy do łączności w modlitwie i medytacji Słowa Bożego.

Z Bogiem!

Więcej

Back to Top