Modlitwa za miasto

We Wspólnocie  „Nowe Jeruzalem”,od jesieni 2012 roku, funkcjonuje grupa kilkunastu osób, która modli się w różnych sprawach dotyczących miasta Lublina. Osoby te modlą się między innymi w intencji: służby zdrowia, komunikacji, porządku, bezpieczeństwa, różnych instytucji państwowych i różnych grup mieszkańców regionu.

W 2015 roku do intencji dotyczących miasta Lublina dołączono równolegle intencje modlitewne za ścianę wschodnią Polski, jako regionu mniej rozwijającego się, w którym znajduje się miasto Lublin.

Nasza grupa modlitewna, niezależnie od modlitw indywidualnych spotyka się raz w miesiącu w jednym z kościołów Lublina, gdzie uczestniczy we Mszy Świętej za miasto i ścianę wschodnią, a po mszy grupkami 2-osobowymi wychodzi na miasto i modli się na różańcu.

W modlitwie tej prosimy Boga we wszystkich sprawach dotyczących Lublina i lubelszczyzny, o rozwój duchowy i szczerą pobożność mieszkańców , rozwój ekonomiczny i transportowy oraz lepszy byt dla mieszkańców tego regionu.

Wszyscy, którzy czują potrzebę duchowej modlitwy za miasto i regionu, mogą osobiście lub duchowo dołączyć się do naszej modlitwy.

Modlitwą codzienną za miasto w naszej wspólnocie, jest:

Modlitwa Św Bernarda 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnoscią ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

450,253,7192fc2e7185ac62d51e3816085f2f0d21df9104

 

ZAPRASZAMY, PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS W MODLITWIE!

 

AKTUALNE INTENCJE DOŁĄCZANE DO STAŁYCH:      

 • W miesiącu maju członkowie Wspólnoty Nowe Jeruzalem modlą się za miasto Lublin na Mszy św. w Kościele Świętej Rodziny w dniu 27 maja 2017r, o godz.7 30.  Modlimy się za rozwój duchowy i szczerą pobożność mieszkańców Lublina i ściany wschodniej Polski o rozwój ekonomiczno-gospodarczy i transportowy oraz lepszy byt dla mieszkańców. Szczególną intencją w tym miesiącu są modlitwy, do Boga, za pośrednictwem Matki Najświętszej , o sprawiedliwe i sprawne działania organów administracyjnych i samorządowych w mieście i regionie.

   

 • W miesiącu kwietniu członkowie Wspólnoty Nowe Jeruzalem modlą się za miasto Lublin na Mszy Św. w Kościele Świętej Rodziny w sobotę 29 kwietnia 2017r, o godz.7,30. Modlimy się za rozwój duchowy i szczerą pobożność mieszkańców Lublina i ściany wschodniej Polski, o rozwój ekonomiczno-gospodarczy i transportowy oraz lepszy byt dla mieszkańców. Szczególną intencją w tym miesiącu są modlitwy, do Boga, za pośrednictwem Matki Najświętszej , o bezpieczenstwo w mieście i regionie.

 

 • W miesiącu marcu członkowie wspólnoty Nowe Jeruzalem modlą się za miasto   Lublin na Mszy Św.  w kościele pw. Świętej Rodziny w sobotę 25 marca 2017r, o godz.7,30.   Szczególną intencją w tym miesiącu jest prośba do Boga, za pośrednictwem Matki Najświętszej , aby okres Wielkiego Postu był dla mieszkańców naszego miasta okresem pojednania , przebaczenia i nawrócenia

 


 • W lutym 2017 roku diakonia modlitwy za Miasto spotyka się na Mszy Świętej w kościele pw. Świętej Rodziny w sobotę 25 lutego o godz. 7 30. Po Mszy modlitwa różańcowa, w której polecać będziemy za pośrednictwem Matki Najświętszej wszystkich chorych- przebywających w domach, szpitalach lub zakładach zdrowotnych, prosząc dla nich o potrzebne łaski.

 • W miesiącu styczniu 2017 roku, diakonia modlitwy za Miasto Lublin spotyka się na modlitwie  w sobotę,   28 stycznia, o godz. 7 30 na Mszy Świętej w kościele pw. Świętej Rodziny. Po Mszy- wspólna modlitwa różańcowa. Szczególną intencją w styczniu jest prośba do Boga za pośrednictwem Matki Najświętszej, o służbę zdrowia- jej infrastrukturę, personel i leki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4cf7533c1daab_p


 • W miesiącu grudniu członkowie wspólnoty Nowe Jeruzalem modlą się za miasto Lublin na Mszy Św. w kościele pw.Świętej Rodziny w dniu 17 grudnia 2016r, o godz. 7 00   Szczególną intencją w tym miesiącu są modlitwy do Boga za pośrednictwem Matki Najświętszej o przyjęcie przez mieszkańców Jezusa, Zbawiciela Świata, w okresie Bożego Narodzenia.

 


 • W miesiącu listopadzie członkowie Wspólnoty Nowe Jeruzalem modlą się za miasto Lublin  na Mszy św. w kościele pw. Świętej Rodziny w dniu 26 listopada o godz.7 30 . Szczególną intencją w tym miesiącu są modlitwy do Boga za pośrednictwem Matki Najświętszej za zmarłych i wypraszanie im łaski zbawienia.

 


 • Msza Św. za miasto 22 października 2016r. w Kościele pw. Świętej Rodziny, godz. 7 30.  Jak w każdym miesiącu modlimy się we wszystkich sprawach dotyczących miasta. W tym miesiącu modlimy się w sposób szczególny w intencji studentów i kadry pedagogicznej.

 

Modlitwą codzienną za miasto w naszej wspólnocie, jest:

Modlitwa Św Bernarda 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnoscią ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Zapraszamy , przyłącz się do nas w modlitwie!

 


 • W  sobotę 24 września  2016r. wspólnota Nowe Jeruzalem  modli się indywidualnie za miasto we wszystkich sprawach dotyczących miasta. Modlimy się o rozwój duchowy i szczerą pobożność mieszkańców Lublina i całej ściany wschodniej Polski, o jej rozwój gospodarczy, ekonomiczny , transportowy oraz lepszy byt dla jej mieszkańców.

W tym miesiącu modlimy się za dzieci i młodzież oraz dobre programy edukacyjne katolickie.
Msza Św w Pliszczynie i cząstka różańca na spotkaniu modlitewnym.


 • W lipcu modlimy się za szczęśliwe wyjazdy na wypoczynek i powroty do domów  wszystkich mieszkańców Lublina.

Spotkanie Diakonii:30 lipca 2016r, /sobota/ Msza Św godz, 9 00,

 Kościół  Ojców Kapucynów, Krak. Przedmieście 42    

 

SŁOWO POZNANIA

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. ( Mt.5,7)

 


 • W maju,  miesiącu Maryjnym, wszystkie intencje modlitewne wnosimy do Boga za pośrednictwem Maryi.

Spotkanie Diakonii:  30 kwietnia 2016r. /sobota/ Msza Św.  godz, 9 00

 Kościół Ojców Kapucynów,  Krak. Przedmieście 42.

 

SŁOWO POZNANIA

 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J6,56)

0021552


 • W tym miesiącu modlimy się o to, aby jak najwięcej serc mieszkańców otworzyło się na Zmartwychwstanie Jezusa.

Spotkanie Diakonii: dnia 12 marca 2016, sobota, Msza Święta, godz, 9,00, 

 Kościół Ojców Kapucynów, Krak. Przedmieście 42

 

SŁOWO POZNANIA

 Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś   posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał a on ze Mną. (Ap.3.20).

 

 


wielki-post-b

 • W tym miesiącu modlimy się o to, aby w okresie Wielkiego Postu, wszyscy mieszkańcy przeżyli głęboką odnowę moralną i duchową w wierze.

 

Spotkanie Diakonii:   27 luty 2016   /sobota/; Msza Św. godz.9 00,

 Kościół Ojców Kapucynów, Krakowskie Przedmieście 42.

 

SŁOWO POZNANIA

 Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają

(Syr 17,29).

 


 

 • W tym miesiącu modlimy się o dobre funkcjonowanie służb komunalnych naszego miasta.

 

Spotkanie Diakonii: dnia 30 stycznia 2016r /sobota/ Msza Św. godz 9 00, 

Kościół Ojców Kapucynów, Krakowskie Przedmieście 42.


SŁOWO POZNANIA

Jezus powiedział; Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J.6,54).

 

 


 • Rozpoczynając Rok Miłosierdzia modlimy się o miłosierdzie dla Polski, Polaków i całego świata.
 • W tym miesiącu  prosimy również,  aby Jezus Chrystus był Królem w sercach Polaków.

 

Spotkanie Diakonii: dnia 19 grudnia 2015 r. /sobota/ Msza Św. godz, 9 00,

Kościół Ojców Kapucynów, Krakowskie Przedmieście 42.

 

SŁOWO POZNANIA 

Jezus powiedział: Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z .prawdy jest mi posłuszny ( J.18,37 ).

 

 

 


 

Spotkanie Diakonii: dnia 28 listopada 2015 /sobota/ Msza Św. godz. 9.00

Kościół Ojców Kapucynów, Krakowskie Przedmieście 42.

 

SŁOWO POZNANIA

Jezus powiedział: Ja Jestem Bramą.

Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. (J 10,9) 

 


 •  W listopadzie modlimy się szczególnie za zmarłych pochowanych na lubelskich cmentarzach.

Spotkanie Diakonii: 31 10 2015 /sobota/Msza Św.godz 9 00,

Kosciół Ojców Kapucynów,Krakowskie Przedmieście 42.

 

                                 SŁOWO POZNANIA 

Katowice_-_Cmentarz_ewangelicki_-_AniołJezus powiedział: " Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem.

Kto wierzy we Mnie,
nawet jeśliby umarł będzie żył.

Każdy kto żyje i wierzy we Mnie,nie umrze na wieki.
( J11, 25-26)

 

 

 


 • W miesiącu październiku w sposób szczególny modlimy się w intencji studentów i kadry pedagogicznej rozpoczynających rok akademicki.