• CZYSTE SERCE

  Czystość jest poszanowaniem życia, które zakazuje nam wszelkiego mieszania, każdego połączenia krwi i mięsa, krwi i mleka, nasion między sobą. Istnieje traktat Talmudu poświęcony temu tematowi, który ukazuje nam, że czystość jest brakiem mieszania. "Lud przymierza jest ludem bez żadnej domieszki". Judaizm zabraniał łączyć ze sobą dwa kruszce. Nie można robić stopów złota, zmniejszać jego…

  Więcej
 • NOWE ŻYCIE

  Gdy ktoś żyje według Ducha-jako że Duch ze swej definicji jest tym, co nie niszczeje, co jest wieczne-to nowe życie według Ducha zaczyna się, ale się nie kończy: "Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne" ( Ga 6,8). Człowiek postrzegany w tej…

  Więcej
 • OCZEKIWANIE NA DUCHA

   Ojciec, posyłając Ducha do nas, daje nam coś najbardziej swojego-swoje serce. Tylko dlatego, że nosimy w sobie serce Boga, możemy zrozumieć coś z Jego miłości i z Jego natury.   Mnich z Zakonu Kartuzów

  Więcej
 • BŁOGOSŁAWIEŃSTWA-wzorem podobieństwa do Boga

  Brat Efraim: Droga błogosławieństw, ta droga szczęścia, jest drogą do doskonałości. Bycie doskonałym oznacza dla nas dojście do pełni w przeznaczonym dla nas stanie. Musimy być doskonali tak, jak Bóg Ojciec. Sam Jezus to powiedział:”Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec niebieski”. Ojcowie Kościoła mówią, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać…

  Więcej
 • O MIŁOSIERDZIU

  Thomas Merton:Miłosierdzie Boże w Chrystusie to coś więcej niż prawomocne odpuszczenie grzechu. Chrześcijanin jest powołany do stania się nowym człowiekiem i do uczestniczenia w nowym stworzeniu, jakim jest właśnie dzieło miłosierdzia a nie mocy. W istocie jest tylko jedno źródło wszelkiego miłosierdzia, tylko jedno zdarzenie, z którego otrzymujemy miłosierdzie i dajemy je lub dajemy je…

  Więcej
 • JAŁMUŻNA

  Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście  uczynili (Mt 25, 40).   Mnich z Zakonu Kartuzów: Kiedy mówię „JEZUS CHRYSTUS” , akceptuję to, że żyję już nie ja, ale Chrystus we mnie. Ściany mojego  „JA” rozpadają się. Otwieram się dla braci, dla całego Ciała Chrystusa. Nie mam prawa przywłaszczać…

  Więcej
 • POST

  Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt4,4).          Reguły służącego do zaprowadzenia ładu w jedzeniu: Reguła 1. Od chleba nie ma potrzeby tak bardzo się powstrzymywać, nie jest on bowiem pokarmem, na który miałoby się tak nieumiarkowaną chęć, albo ku któremu doznawałoby się…

  Więcej
 • MODLITWA

  Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie           (Ps 123,1). Święty Jan Klimak: Modlitwa, w istocie swojej, jest rozmową i zjednoczeniem człowieka z Bogiem. Swym działaniem podtrzymuje ona świat, wiedzie do pojednania ze swoim Stwórcą. Można ją nazwać matką, a także córką skruchy, przebłaganiem za grzechy, mostem wzniesionym ponad pokusami,…

  Więcej
 • CZAS WIELKIEGO POSTU

  MODLITWA POST JAŁMUŻNA Tematem najbliższych spotkań naszej wspólnoty  będą trzy filary życia duchowego chrześcijanina, zalecane wiernym w Kościele jako szczególne przydatne w przeżywaniu Wielkiego Postu.   MODLITWA POST JAŁMUŻNA

  Więcej
 • DZIESIĄTE PRZYKAZANIE

  Nie będziesz pożądał … żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego(Wj 20, 17). Dziesiąte przykazanie zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania sobie bez umiaru dóbr ziemskich; zabrania nieumiarkowanej zachłanności, zrodzonej z pozbawionej miary żądzy bogactw i ich potęgi.  Zakazuje także pragnienia popełniania niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę bliźniemu w jego dobrach doczesnych ( KKK,  2536). Do…

  Więcej

Back to Top