• DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE

  Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego  twego, ani jego niewolnicy, ani jego niewolnika, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego ( Wj 20, 17). Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa ( Mt 5, 28)….

  Więcej
 • ÓSME PRZYKAZANIE

  Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek   (Wj 20,16).   Do rozważenia:  KKK   paragrafy  2464-2513.    

  Więcej
 • SZÓSTE PRZYKAZANIE

    Nie będziesz cudzołożył (Wj 20,14). Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! a Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa( Mt 5, 27-28). Teksty do rozważania: KKK  par. 2331-2400  oraz  Kongregacja Nauki Wiary, dekl.  Persona humana.      

  Więcej
 • PIĄTE PRZYKAZANIE

   Nie będziesz zabijał (Wj 20,13). Teksty do rozważania: KKK  par.2258-2330  oraz  Encyklika Jana Pawła II  Evangelium Vitae

  Więcej
 • CZWARTE PRZYKAZANIE

  Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, dał tobie ( Wj 20,12).   Teksty do rozważania: KKK   par.2197-2257  oraz  fragmenty Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II  Familiaris consortio.

  Więcej
 • TRZECIE PRZYKAZANIE

  Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu  tym wykonywać żadnej pracy( Wj 20, 8-10). Teksty do rozważania: KKK   par. 2168-2195  oraz  List Apostolski Jana Pawła II     Dies Domini    

  Więcej
 • DEKALOG

  Obecnie tematem  spotkań jest     DEKALOG Słowo „ Dekalog” znaczy dosłownie „ dziesięć słów”( Wj34,28; Pwt 4,13; Pwt10,4).  Te „ dziesięć słów”  objawił  Bóg  swojemu  ludowi na świętej górze.   Napisał je „ swoim palcem” w odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez Mojżesza.   Są one słowami Boga o szczególnym znaczeniu. Zostały nam przekazane w Księdze Wyjścia…

  Więcej
 • NOC CHWAŁY 11~12

  Posłuchaj jak bawiono się  na tegorocznej  NOCY CHWAŁY. Krótka relacja na stronie Radia eR:            http://radioer.pl/informacje/archiwum/3/2012-01/19091/

  Więcej

Back to Top