A zatem idźmy i my, kierowani miłością, do domów, gdzie nas potrzebują; idźmy odwiedzić matki, podać ręce ubogim, nędzarzom. Idźmy służyć, gdyż to stanowi naszą misję. A służba niech będzie naszym królowaniem: naszym panowaniem w miłości.

David Maria Turoldo