Zobaczyć Jezusa

W czwartek 5 stycznia rozpoczęliśmy

nowy cykl formacyjny we wspólnocie:

ZOBACZYĆ JEZUSA

.