TRZECIE PRZYKAZANIE

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu  tym wykonywać żadnej pracy( Wj 20, 8-10).

Teksty do rozważania:
KKK   par. 2168-2195  oraz  List Apostolski Jana Pawła II     Dies Domini