DEKALOG

Obecnie tematem  spotkań jest   

 DEKALOG


Słowo „ Dekalog” znaczy dosłownie „ dziesięć słów”( Wj34,28; Pwt 4,13; Pwt10,4).  Te „ dziesięć słów”  objawił  Bóg  swojemu  ludowi na świętej górze.   Napisał je „ swoim palcem” w odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez Mojżesza.   Są one słowami Boga o szczególnym znaczeniu. Zostały nam przekazane w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa .     Już w Starym Testamencie święte księgi powołują się na „ dziesięć słów”,  ale dopiero w Nowym Przymierzu, w Jezusie Chrystusie, zostanie objawiony ich pełny sens.

( z   Katechizmu Kościoła Katolickiego)