fotka_jezus1-960x460
 

Najskuteczniejszą metodą, by nauczyć się modlić jest – modlitwa. W tym miejscu będą zamieszczane modlitwy, które są praktykowane przez osoby ze wspólnoty na modlitwie osobistej jako szczególnie pomocne w otwieraniu serca na spotkanie z Bogiem. Są słowami, które niosą ku Odwiecznemu i Jedynemu Słowu.

 

 

Pieśń prawdziwego „JA”  ( modlitwa)

Jest w nas wewnętrzna, naturalna godność ( którą często można dostrzec u starszych ludzi).

Trwa w nas nieodłączne poczucie wartości, które już wie i już się raduje ( widzimy je u dzieci).

To nieśmiertelny diament, który czeka, aż wydobędziemy go z ziemi. Nigdy się nie narzuca.

Jest rozbrzmiewającym w nas uwielbieniem, które musimy uszanować.

Można je nazwać duszą, głębią świadomości lub zamieszkiwaniem Ducha Świętego.

Widzimy je najlepiej wtedy, gdy przepełnia nas miłość , cisza lub miłość i cisza jednocześnie.

To prawdziwe „JA”.

 Jest to Bóg, będący wszystkim we wszystkim, a jednak nic nie zdoła Go ogarnąć.

Najdoskonalej  i w sposób widoczny dla wszystkich objawił się  w Chrystusie.

Gdy spotkamy owo prawdziwe „Ja”- wystarczy nam w zupełności jedno spotkanie- otwarte zostaną w nas drzwi na wieczność.

Nic błahego już nas nie zadowoli.

Do doświadczeń, które nas tam doprowadziły, nie będziemy już chcieli powracać.

Te drzwi otworzą się tylko raz w życiu i odtąd zawsze będziemy wiedzieli, gdzie jest nasz dom.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego:

Przyjdź Duchu Święty
zintegruj wszystkie elementy mego istnienia,
pomóż mi, bym kochał siebie samego
i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.
Przyjdź Duchu Święty
zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.
Przyjdź Duchu Święty
i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.
Przyjdź Duchu Święty
i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.
Przyjdź Duchu Święty
i rozpal we mnie ogień Twojej miłości,
abym kochał wszystkich ludzi,
szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.
Przyjdź Duchu Święty
uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.
Przyjdź Duchu Święty
doprowadź mnie do całej prawdy,
odrzucając wszelki fałsz i podstęp
Przyjdź Duchu Święty
oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo
szczególnie kiedy szatan
przebiera się za anioła światłości
Przyjdź Duchu Święty
otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia
Uczyń ze mną, co zechcesz,
poddaję moje plany Twoim,
chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.
Przyjdź Duchu Święty
i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego
Otwórz moje uszy, abym go słuchał
i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.
Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego
i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa.
Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego
i stwórz w nas jedność:
zniszcz bariery nienawiści i podziału,
które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.
Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna
i zgromadź Lud Boży
w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę
w jednym Ojcu.
Przyjdź Duchu zdrowia
i uzdrów nasze zranione relacje.
Przyjdź Duchu prawdy
spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje
w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.
Przyjdź Duchu jedności
i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie
w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.
Przyjdź Duchu Stworzycielu
i odnów oblicze ziemi:
uczyń niebo nowe i ziemię nową,
bo tego oczekujemy i potrzebujemy.
Przyjdź Duchu Odnowicielu
i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.
Przyjdź Duchu nadziei
spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło,
abyśmy rozsiewali ziarna dobra.
Przyjdź Boża Mocy,
abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe
w strukturach ekonomicznych , politycznych i społecznych.
Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz,
i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania
cywilizacji miłości
i stworzenia sprawiedliwych struktur,
które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego.
Uzdrów mnie w taki sposób
abym całą wieczność
chwalił Cię i błogosławił
z radością całkowitego zdrowia
w pełni życia wiecznego.

Amen.

 

 

 

Modlitwa ( zwana modlitwą Komandora):

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary.

Zachowaj mnie od zgubnego nawyku myślenia, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.

Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym; uczynnym, lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować do końca wielkich zasobów mądrości, jakie posiadłem, ale Ty wiesz Panie, że chciałbym na koniec zachować jeszcze paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydła, abym w lot przechodził do rzeczy. 

Zamknij mi usta w przedmiocie mych cierpień i niedomagań: w miarę jak ich przybywa, rozkosz wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza.

Prosiłem go o zdrowie, abym robił rzeczy duże: 
On dał mi chorobę, abym robił rzeczy lepsze… 

Prosiłem Go o bogactwo, abym był szczęśliwym:
On dał mi ubóstwo, abym był wrażliwym i mądrym…

Prosiłem Go o moc, aby ludzie liczyli na mnie:
Dał mi słabość, żebym potrzebował tylko Boga… 

Prosiłem Go o towarzysza, abym nie żył samemu:
On dal mi serce zdolne kochać wszystkich braci…

Prosiłem Go o wszystko, abym cieszył się życiem:
On dał mi życie, abym cieszył się wszystkim.

Nie otrzymałem nic, o co prosiłem, ale mam wszystko, czego mogłem oczekiwać, ponieważ, chociaż mówiłem coś przeciwnego, Bóg mnie wysłuchał i jestem najszczęśliwszym z ludzi.

 


 

 Karol de Foucauld, modlitwa:

Oddalałem się, oddalałem się coraz bardziej od Ciebie, 

mój Panie i moje zycie…

i tak życie moje zaczynało być smiercią…

i w tym stanie śmierci

Ty jeszcze nade mną czuwałeś… O, mój Boże,

jakże trzymałeś nade mną swą rękę i jak mało to czułem!

Jakże jesteś dobry, jakże mnie strzegłeś!

Jakże mnie kryłeś pod swymi skrzydłami,

gdy nie wierzyłem nawet w Twe istnienie!

 


 

http--www.wiaraikultura.pl-1378717957599isite_uzdrowienie-wewnetrzneKiedy zaakceptujesz i uszanujesz Boży obraz w sobie samym, zobaczysz go również w każdym człowieku. Naprawiamy i odnawiamy świat poprzez umacnianie wewnątrz siebie tego, czego szukamy na zewnatrz a nie poprzez roszenia wobec innych lub próby wywierana na nich nacisku.

Nie kreujesz świata zewnętrzego- ale to ty kreujesz odpowiedź na świat zewnętrzny i ta odpowiedź staje się twoją rzeczywiśtością:

 

 • Jeśli chcesz, aby inni bardziej cię kochali, zacznij kochać pierwszy.
 • Jeśli chcesz pojednania w świecie zewnętrznym, pojednaj swój własny, wewnętrzny świat.
 • Jeśli pracujesz na rzecz pokoju gdzieś na zewnątrz, zaprowadź go również w swoim wnetrzu.
 • Jeśli zauważysz rozdraznienie u innych ludzi, porzuć własne.
 • Jeśli pragniesz znaleźć trochę uspokojenia na zewnątrz, znajdź je w sobie.
 • Jeśli pracujesz dla sprawiedliwości, traktuj sprawiedliwie również siebie.
 • Jesli oburzają cię błędy innych, nie oburzaj się na własne.
 • Jeśli świat wydaje ci się zdesperowany, pozwól odejść swojej własnej desperacji.
 • Jeśli chcesz sprawiedliwego świata, zacznij sam być sprawiedliwy w małych sprawach.
 • Jesli twoje sytuacja wydaje się być beznadziejna, uszanuj każdą iskrę nadziei w sobie.
 • Jeśli chcesz znaleźć Boga, to uszanuj Boga w swoim wnętrzu, a zawsze będziesz widział Boga poza sobą. Gdyż jedynie Bóg, który jest w tobie, wie gdzie i jak szukać Boga.
 • Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potepiajcie, a nie będziecie potepieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a bedzie wam dane; (…). Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. ( Łk6, 37-38)

Richard Rohr OFM

 


Modlitwa przebaczenia o. Roberta DeGrandisa.

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu – będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały cię bolesne doświadczenia.

Cała modlitwa do pobrania tutaj

 


Modlitwa o pokorę.

Maryjo, Matko pokorna! Ty podczas zwiastowania nazwałaś siebie Służebnicą Pańską i żyjąc w tym duchu, stałaś się najdoskonalszą uczennicą swego Syna. Powierzam się Tobie i proszę, abyś wspierała moje wysiłki nad kształtowaniem pokory serca. Ustrzeż mnie od wszystkiego, co jest szukaniem własnej chwały, a nie chwały Najświętszej Trójcy. Amen.

 Modlitwa o Boże prowadzenie w życiu.

Panie Jezu przeprowadź mnie  łagodnie przez następne lata mego życia.
Niech Twa uzdrawiająca miłość przepływa przez te lata kiedy przygotowuję się do powrotu do domu Ojca;
Sam dokończ niedokończone dzieło mego życia.Pozwól patrzeć wstecz w moje życie oczami pełnymi przebaczenia i miłości.
Niech Twoja miłość, uzdrowienie i przebaczenieprzenikną każdą chwilę mego życia.
Dziękuję Ci Panie za wszystkie uzdrowienia, jakich doznałam od Ciebie w swym życiu.
Ojcze dziękuję Ci za wspaniały dar uzdrowienia,którym mnie obdarzasz.

Proszę dokonuj we mnie dalszego swego dzieła uzdrowienia, tak abym stał się prawdziwie wolny i nigdy już nie był taki,jaki byłem wczoraj.  Abym umiał kochać samego siebie, samemu sobie przebaczyć, miłować Ciebie Boże, moich przyjaciół,najbliższych i z wdzięcznością przyjmować ich miłość.

Amen.

 


Litania o pokorę

Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.
Od pragnienia szczęścia, wybaw mnie
Od pragnienia spokoju,
Od pragnienia ułatwień,
Od pragnienia wypowiedzenia się,
Od pragnienia, aby mnie kochano,
Od pragnienia, aby mnie chwalono,
Od pragnienia, aby mnie rozumiano,
Od pragnienia, aby mnie poszukiwano,
Od pragnienia, aby mnie nad drugich przenoszono,
Od pragnienia, aby mnie oszczędzano,
Od pragnienia, aby mojej rady zasięgano,
Od pragnienia, aby się z moim zdaniem liczono,
Od pragnienia, aby wszystko we mnie za dobre uważano,
Od obawy przed niepowodzeniem,
Od obawy przed krytyką,
Od obawy przed trudnościami,
Od obawy przed upokorzeniami,
Od obawy przed poniżeniem,
Od obawy przed zapomnieniem,
Od obawy przed niesprawiedliwością,
Od obawy przed posądzeniem,
Od obawy przed szyderstwem,
Od obawy przed wzgarda,
Proszę Cię Panie- Aby drugich bardziej kochano niż mnie,
Proszę Cię Panie-Aby drudzy zyskiwali, a ja żebym coraz bardziej
tracił na znaczeniu u ludzi,
Proszę Cię Panie-Aby drugich powołując mnie zawsze usuwano,
Proszę Cię Panie-Aby drugich chwalono, a o mnie zapominano,
Proszę Cię Panie-Aby drudzy byli świętsi ode mnie, bylebym ja był taki,
jaki za łaską Bożą być mogę,

Pragnę łaski na miarę czasów,
w których Opatrzność kazała mi żyć,
Pragnę łaski na miarę zadań i trudności,
jakie przypadły mi w udziale,
Pragnę łaski na miarę ciężaru krzyża i słabości,
która ten krzyż poniesie na każdy dzień,
Pragnę łaski na miarę moich upadków,
z których trzeba mi powstać. Amen.

 


Modlitwa o pokój serca

Panie, daj mi pokój serca. Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty. Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem, czynem, obojętnością, niezrozumieniem. Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból. Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń. Daj mi siłę, bym umiał przebaczać.Jezu, który powiedziałeś: "błogosławieni cisi", uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej zrozumieć siebie. Powiedziałeś : "błogosławieni, któzy wprowadzają pokój", uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt. Niech "nad moim gniewem nie zachodzi słońce". Amen.

 


Akt Oddania się Jezusowi  (przeciw niepokojom i zmartwieniom)

Jezu-Ufam-Tobie,,Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie Mi troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, że każdy akt prawdziwego, i całkowitego oddania się Mnie rozwiązuje trudne sytuacje.Oddanie się Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, abym podążał za wami. Oddanie się, oznacza zamianę niepokoju na modlitwę. Oddanie się oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i poddanie się Mnie, bo tylko dzięki Mnie czujecie się jak dziecko uśpione w objęciach matki, gdy pozwolicie, abym mógł przenieść was na drugi brzeg. To co wami wstrząsa, co was boli bezgranicznie, to wasze wątpliwości, wasze przemyślenia, wasze niepokoje i chęć przedsięwzięcia odpowiednich kroków za wszelką cenę, aby zapobiec temu, co was trapi.Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca się do Mnie, patrzy na Mnie mówiąc: TROSZCZ SIĘ TY", zamyka oczy i uspokaja się! "

Cały tekst modlitwy do pobrania tutaj.

 


Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyslę, o których czegokolwiek się dowiem, moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie i moich wrogów.Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać, przedmioty, których będę dotykać, mój odpoczynek, moje zmysły i uczucia.

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczuszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

Przyjmuję wszystko, co mi dzisiaj ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko do banku Twojej Krwi na konto Maryi.

Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.

"Królowa Pokoju" na: www.krolowa-pokoju.com.pl

 


Lorica, czyli Pancerz św. Patryka   (Faeth Fiadha-Ryk Jelenia)

Zakładam dziś na siebie potężną moc wezwania Imienia Trójcy Świętej, moc wiary w Trzy Osoby, moc wyznania, że Osoby Stwórcy są Jednością.

Zakładam dziś na siebie,moc Chrystusowego narodzenia i chrztu, moc Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu,moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,moc Jego zstąpienia na ziemię na ostateczny sąd przeznaczenia.
Zakładam dziś na siebie,moc miłości cherubinów,moc posłuszeństwa aniołów,moc posługi archaniołów,moc nadziei na zmartywchwstanie i spotkanie z nagrodą,moc modlitwy patriarchów,moc nauki apostołów,moc wiary wyznawców,moc niewinności dziewic,moc uczynków ludzi prawych.
Zakładam dziś na siebie,moc niebios, światło słońca, blask księżyca, splendor ognia, szybkość błyskawicy,chyżość wiatru, głębię morza, stałość ziemi, twardość skał.
Powstaję dzisiaj w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Powstaję dzisiaj,Bożą mocą, która mnie prowadzi,Bożą mocą, która mnie podtrzymuje,Bożą mądrością, która mi przewodzi,Bożym okiem, które na mnie patrzy,Bożym uchem, które mnie wysłuchuje,Bożym Słowem, które do mnie przemawia,Bożą ręką, która mnie strzeże,Bożą drogą, która rozwija się przede mną,Bożą tarczą, która mnie osłania,Bożymi zastępami, które mnie bronią;przed zasadzkami złego,przed kuszeniem do złego,przed każdym, kto źle mi życzy;z daleka czy z bliska, samotnie czy w tłumie.
Wzywam dziś wszystkie te moce:Stańcie pomiędzy mną a złem!Stańcie przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile,co zagraża mojemu ciału i duszy,przeciwko zawołaniom fałszywych proroków,przeciwko mrocznym zasadom pogaństwa,przeciwko fałszywym prawom heretyków,przeciwko występkom bałwochwalstwa,przeciwko zaklęciom czarownic, kowali i czarnoksiężników,przeciwko każdej wiedzy, która znieprawia ciało i duszę człowieka.
Chryste chroń mnie dziś;od trucizny,od spalenia,od utopienia,od zranienia.Chroń mnie, póki nie przyjdzie moja nagroda w obfitości.
Chrystus ze mną,Chrystus przede mną,Chrystus za mną,Chrystus we mnie,Chrystus pode mną,Chrystus nade mną,Chrystus po mojej prawicy,Chrystus po mojej lewicy,Chrystus gdy się kładę,Chrystus gdy siadam,Chrystus gdy powstaję!
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli,Chrystus w sercu każdego, kto o mnie mówi,Chrystus w sercu każdego, kto mnie widzi,Chrystus w sercu każdego, kto mnie słyszy.
Powstaję dzisiaj;potężną mocą wezwania Imienia Trójcy Świętej,mocą wiary w Trzy Osoby,mocą wyznania Jedności Osób, Stworzyciela stworzeń.
Zbawienie jest w Panu .Zbawienie jest w Panu. Zbawienie jest w Chrystusie.Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami. Amen.

 


Modlitwa Pięciu Palców  (autor: papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires)

1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek.
2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku. Niech stale będą obecni w twoich modlitwach.
3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.
4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Oni potrzebują twojej modlitwy.
5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on przypominać ci modlitwie za siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej, twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów by pomodlić się za siebie samego w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. Amen.

 


Carlo Maria Martini – Modlitwa do Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

Panie Jezu, ukrzyżowany Synu Boga, my Ciebie nie znamy. Tak trudno nam rozpoznać Ciebie w Twoim krzyżu i rozpoznać w naszym życiu. Prosimy Cię, otwórz nam oczy, odsłoń nam znaczenie bolesnych doświadczeń w naszym życiu, pośród których Ty rozdzierasz zasłonę naszej niewiedzy i ukazujesz nam, kim jest Ojciec, który Cię posłał, kim jesteś Ty, który nam objawiasz Ojca w hańbie krzyża, kim jesteśmy my, poznający Ciebie samego w naszych biedach, które nas upokarzają.
Błagamy Cię, Panie, daj nam w pokorze iść za Tobą; umocnij nas na tę drogę darami Twojego Ducha, który z Tobą i Ojcem żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 


Modlitwa codzienna

Który widzisz w prawdzie,
uczyń mnie obrazem Twojej prawdy.
Który stwarzasz słowem,
uczyń mnie mieszkaniem Twego słowa.
Który dajesz się w pokorze,
uczyń mnie odblaskiem Twojej pokory.
Dotknij mnie Twoją mocą:
niech moje nogi idą tam, gdzie Ty chcesz być obecny;
niech moje ręce czynią to, co Ty chcesz uczynić;
niech moje usta mówią to, co Ty chcesz powiedzieć.
Który jesteś moim Bogiem, bądź moją radością w cierpieniu
i otwórz moje serce dla człowieka.
Który jesteś, bądź moim życiem na wieki. Amen.

 


Pomoc w modlitwie – Jean Lafrance:

Na początku życia modlitwy najtrudniej jest znieść milczenie Boga. Jest to jednak jedyna forma obecności, jaką musimy przyjąć, ponieważ nie jesteśmy jeszcze gotowi do przyjęcia ognia płonącego krzaka. Należy więc nauczyć się siedzieć przed Bogiem, nic nie robić, jedynie oczekiwać i cieszyć się obecnością przed Wiecznym Obecnym. Widzimy więc, że modlitwa opiera się na oczekiwaniu. Jeśli się osiągnie ten stan, będzie można robić inne rzeczy we wnętrzu tej ciszy i bezruchu. Co dzieje się w sercu tej ciszy? Nic innego jak schodzenie coraz bardziej w głębokości serca, gdzie mieszka tajemnica milczenia, którą jest Bóg.

 


MODLITWA – Stella Maris

Święta Maryjo, zachowaj we mnie serce dziecka,
Jeśli podniosą się wiatry pokus,
Jeśli zderzysz się z rafami pokusy,
Patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi.
Jeśli w okręt twej duszy uderzą gwałtownie gniew,
Chciwość lub nieczystość, patrz na Maryję.
Jeśli przerażony pamięcią o swoich grzechach,
Zawstydzony brzydotą twego sumienia, zlękniony myślą o sądzie
Zaczynasz pogrążać się w bezdenną otchłań smutku lub w przepaść rozpaczy
Pomyśl o Maryi.
W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach
Myśl o Maryi, wzywaj Maryi.
Niechaj Maryja nie schodzi z twych ust, nie oddala się z twego serca.
Jeżeli za Nią pójdziesz, nie zbłądzisz,
Jeżeli będziesz Ją prosił, nie popadniesz w rozpacz,
Jeżeli o Niej będziesz myślał, nie zginiesz.
Jeżeli Ona będzie cię trzymać za rękę, nie upadniesz;
Jeżeli będzie cię strzec, niczego nie musisz się obawiać;
Jeżeli Ona będzie ci pomagać,
Szczęśliwie dotrzesz do portu.

 


Modlitwa o Czyste Serce – o. Leonca de Grandmaison:

Święta Maryjo, zachowaj we mnie serce dziecka,
Czyste i przejrzyste jak źródło.
Uproś mi serce proste,
Które nie lubuje się w smutkach
I w zajmowaniu się sobą.
Serce wielkoduszne i chętne do dawania,
Serce współczujące, wierne, hojne i wdzięczne,
Które nie zapomina o żadnym dobru
I nie chowa urazy z powodu jakiegoś zła.
Uczyń moje serce łagodnym i pokornym,
Miłującym bezinteresownie,
Radosnym, że może ukryć się w innym sercu,
Przed obliczem Twego Boskiego Syna.
Serce troszczące się o chwałę Jezusa Chrystusa,
Zranione Jego miłością tak,
By ta rana zagoiła się dopiero w niebie.

 Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…..

Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu,

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „ Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w Imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje Imię o łaskę….

Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu,

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę……

Ojcze nasz.,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu,

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki.

Święty Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…

 Marcello Semeraro, biskup diecezji Albano – Modlitwa do Matki Bożej – Do odmawiania na początku lectio divina:

Dziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku, umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, Dziewico Milczenia, strzeż mojego skupienia, zatrzymaj daleko ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak, aby stało się gościnnym domem dla Słowa. Podpowiedz mi, Niewiasto Modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią, by On napełnił mnie obficie wiedzą i zrozumieniem. Niewyczerpana Księgo, która dałaś do czytania światu Wieczne Słowo Ojca, prowadź mnie w lekturze świętego Tekstu, abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne Słowo, w którym Ojciec wyraża całkowicie samego siebie. Ty, która jesteś Świątynią Ducha, wspieraj mnie w medytacji, bym był podobny do Ciebie, Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy rozważając je w sercu. Niewiasto Modlitwy, daj mi uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś Pana: niech Twoje uwielbienie i Twój śpiew staną się moimi. Lustro odzwierciedlające doskonale Obraz Syna, uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję, o co proszę i co kontempluję.

 Święty Jan od Krzyża – o poszukiwaniu obecności Boga podczas modlitwy:

"O duszo, najpiękniejsza pomiędzy wszystkimi stworzeniami, która tak pragniesz poznać miejsce, gdzie przebywa twój Umiłowany, abyś Go mogła znaleźć i złączyć się z Nim, wiedz o tym, że ty sama jesteś schronieniem, gdzie On przebywa, ty sama jesteś Jego ustroniem(…). I czegóż jeszcze więcej chcesz, o duszo? I czemu szukasz Go poza sobą? (…) Jest bardzo pożyteczne wiedzieć, gdzie się ukrywa OBLUBIENIEC, by go tam móc znaleźć z pewnością".

 


Modlitwa Karola De Foucald:

Mój Ojcze, Powierzam się Tobie.Uczyń ze mną co zechcesz, cokolwiek uczynisz ze mną – dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego, z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem.

 


Medytacja na Prawdami Wiary lub fragmentem z Pisma Świętego
podana przez Mnicha z Zakonu Kartuzów w książce "Modlitwa między walką a ekstazą".

Wybrać tekst lub temat.
Określić czas trwania modlitwy (powiedzmy, pół godziny).
Rozpoczynając, z wielką uwagą wykonać znak krzyża.
Skupić się w postawie ciała wyrażającej świadomość Bożej obecności; następnie przyjąć postawę umożliwiającą czujność, a zarazem dłuższe trwanie na modlitwie bez zbędnego napięcia.
Uczynić głęboki akt wiary w obecność Boga w swoim sercu.
Zgłębić wybrany fragment Pisma Świętego lub temat wykorzystując wyobraźnię, potem refleksję; następnie pozwolić przemówić sercu, wreszcie spocząć w postawie prostej uwagi skierowanej na Boga.
Podziękować Panu za łaskę spędzonego z Nim czasu; zakończyć modlitwę powtórnym znakiem krzyża.

Tak postępując, w prosty sposób wykorzystujemy wyobraźnię, zdolność refleksji i serce. Należy unikać abstrakcyjnych spekulacji rozumowych, przesadnej gadatliwości i szukania za wszelką cenę emocjonalnych doznań. Na końcu trzeba zawsze pozostawić chwilę milczenia, w której Bóg może do nas przemówić, jeśli zechce, a Duch poprowadzi nas do swojej mądrości i miłości. Nawet podczas medytacji należy pamiętać, że Duch jest w nas obecny i działa oraz że prawdziwy kontakt z Bogiem dokonuje się na poziomie wiary i miłości (a nie uczuć).

 Schemat do przeprowadzenia modlitwy osobistej z Pismem Świętym, tzw. "piętnastki" – trwa ok. 15 minut, która została podana na kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej w Dąbrowicy:

Czytasz jeden rozdział Pisma Świętego – na głos !
Czytasz jeden Psalm – na głos !
Śpiewasz jedną pieśń – można wspomóc się śpiewnikiem – która koresponduje z tym, co zostało przeczytane.
Uwielbiasz Pana w darze języków.
Modlisz się spontanicznie modlitwą wypływającą z przeczytanego Słowa.

 Carlo Maria Martini – modlitwa przed rozmyślaniem o męce Pańskiej:

Panie, Ty przez usta Izajasza powiedziałeś nam: "Kto z was wytrzyma przy trawiącym ogniu?" (Iz 33,13). Ty widzisz, Panie, jak bardzo boimy się rozmyślania o Twojej męce, ponieważ boimy się wejść w ów ogień i być przez niego przepalonym. Boimy się, że to rozmyślanie przemieni się z zewnętrznego patrzenia w wewnętrzne doświadczenie.
Podtrzymaj nas, Panie, pośród naszego lęku; daj nam poznać Twoją prawdę, a w jej świetle poznać samych siebie. Prosimy Cię, byś poprzez nasze ubóstwo i naszą słabość doprowadził nas do poznania Twojego ubóstwa i Twojej słabości.
Panie, który dla nas stałeś się słaby, udziel nam swego Ducha i bądź pośród nas jako Zmartwychwstały, jako Król wszystkich wieków. Amen.

Back to Top