Jan Paweł II w Liście Apostolskim  Dominicae cenae przekonywał nas: " Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary (…). Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja."

 

450,253,e8e8db8e8c888dad8c83cd730b90e1bf223e9298

 

 

Poniżej do pobrania pliki z tekstami  do osobistej  Adoracji Najświętszego Sakramentu:

Pobierz archiwalne medytacje: Medytacje

Back to Top