Szkoła Słuchania Słowa

 

 W modlitwie nie chodzi o to, by Bóg usłyszał treść modlitwy, ale by modlący się czekał, aż sam usłyszy to, co Bóg chce mu powiedzieć. Ten, kto naprawdę się modli, chce jedynie słuchać.                                                                                                                                                                                                                                             

 Søren Kierkegaard

 

W każdy drugi wtorek miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej, zapraszamy do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy w naszym kościele. Po modlitwie i wprowadzeniu do Słowa, będziemy  trwać w ciszy przed Panem.  

 

Słowo do modlitwy:

 

Luty 2019

     

 

                                   JESTEM

 

 

Wj 3, 13-15 Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».  Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: "JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.

 

Mt 18, 20 Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

 

Mt 28,20b   A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

 

 

Styczeń 2019

J 7,  37 "W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! 38 Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». 39 A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego;"

 

Głośne wołanie Jezusa jest takie samo jak Mądrości, która wzywa człowieka do opuszczenia drogi prowadzącej do ruiny i podjęcia drogi życia. Jego głos rozbrzmiewa poprzez historię i brzmi  jeszcze teraz tak, jak wówczas.

Dar Ducha, który Jezus zapowiada, jest dopełnieniem stwórczego i zbawczego działa Boga: przekazuje człowiekowi swoje życie i swoją wolność. W ten sposób człowiek rodzi się z wysoka i staje się synem Bożym.   (Silvano Fausti SJ)                                                                                                                                                                                                                                                

 

Grudzień 2018

  Łk1,38   Na to  rzekła Maryja:maryja-anuntation

«Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» 

Wtedy odszedł od Niej  anioł.

 

Maryja jest figurą każdej osoby wierzącej i całego Kościoła.  To, co wydarzyło się w Niej, powinno także stać się w każdym i we wszystkich.

Kiedy człowiek oczekuje Boga i mówi : „Oto jestem”, Bóg zawsze przychodzi do niego. Jednoczy się z człowiekiem, pozwalając mu doświadczyć dzisiaj zbawienia. Moje tak powiedziane Słowu, otwiera mnie na Boga. Fragment historii wcielonego Słowa wchodzi w moje życie i staje się we mnie ciałem.

Wtedy odszedł od Niej anioł.  Gdzie znajduje się teraz? Jest przy mnie, aby przedstawić mi tę samą propozycję i czekać na moją odpowiedź.  ( Silvano Fausti SJ)

 

 Listopad 2018

J 6,35chleb2 „Ja jestem chlebem życia.

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.”

 

Jezus mówi, że chlebem, symbolem życia, jest On sam. Jezus zastosowuje do siebie cechy chleba, który jest jednocześnie darem nieba i owocem pracy, prosty i pożyteczny, godny pożądania i dostępny, zwykły i smaczny,  niosący radość. Jest siłą dla tego, kto go sobie przyswaja i komunią między tymi, którzy go spożywają.

Jezus – „chleb”- przekazuje nam swoje życie Syna. „Spożywanie Go” oznacza przyswojenie Go sobie, lub  lepiej, wchłonięcie nas przez Niego, by żyć Nim i jak On.  (Silvano Fausti SJ)

 

Październik 2018

Łk 15,20  Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. syn-marnotrawny

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec  i wzruszył się głęboko;

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

 

Ważne jest powstanie ze swej nieszczęśliwej świadomości, by pójść w kierunku Ojca. Ojciec widzi syna zawsze, choćby był bardzo daleko. Wzruszenie Ojca odsłania matczyny aspekt ojcostwa Boga, jesteśmy przez Niego zrodzeni i miłowani bezwarunkowo, jesteśmy przygarnięci od zawsze i na zawsze. (Silvano Fausti)

 

Wrzesień 2018

J 1, 1-3 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego]co się stało. 

 

Słowo zakłada kogoś, kto mówi oraz kogoś innego, kto słucha, odbiera je i przyjmuje je w sobie. Słowo implikuje dwie osoby, które wchodzą ze sobą w relację, w dialog. Rodzi się ono z miłości mówiącego, odwzajemnionej przez tego, kto słucha. Rodzi się z miłości i rodzi miłość. Dlatego Bóg, który jest miłością, jest także Słowem.   ( S. Fausti)

 

 
Studium Ewangelii według Świętego Mateusza

51050771.90e874c851ff55-600x400

Tydzień I : Ewangelia dzieciństwa Jezusa;  Mt 1,1-  2,23 ; tekst do rozważań:Mt I   oraz  LD

Tydzień II: Przygotowanie do działalności; Mt 3,1- 4,25; tekst do rozważań:Mt II

Tydzień III: Kazanie na Górze, Mt 5,1-7,29 ( wybór); tekst do rozważań:Mt III

Tydzień IV: Cuda Jezusa, Mt 8,1-9,8 i Mt 9, 18-38 ( wybór), teksty do rozważań:Mt IV

Tydzień V:Mowa misyna Jezusa, Mt 10,1-42 ( ew. Mt 9,9-17), teksty do rozważań:Mt V

Tydzień VI : Jezus o współczesnych, Mt 11,2-12,50, teksty do rozważań: Mt VI

Tydzień VII: Nauczanie w przypowieściach, Mt 13,1-53 Mt VII

Tydzień VIII: Kształtowanie  uczniów, Mt 14, 13-36; Mt 15, 10-20 ; Mt 15, 32-38; Mt 16, 5-28 Mt VIII

Tydzień IX: Życie we wspólnocie, Mt 18,1-19,2  Mt IX

Tydzień X: Działalność Jezusa w Judei i Jerozolimie,  Mt 19,2 – 22,46 (wybór ) Mt X

Tydzień XI: Mowa Jezusa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom, Mt 23 Mt XI

Tydzień XII: Mowa eschatologiczna, Mt 24,1- 25,46 Mt XII

Tydzień XIII: Męka Jezusa , Mt 26,1-27,66 ( wybór tekstu),Mt XIII

Tydzień XIV: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Mt 28Mt XIV

 

 


SEMINARIUM     MARYJNE

na podstawie  

Traktatu  o prawdziwym nabożeństwie do

Najświętszej Maryi Panny

Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

 

Spotkanie IV, 15traktat-o-prawdziwym-nabozenstwie-do-najswietszej-maryi-panny 06 2017, Powody, które mają nas zachęcić do doskonałego nabożeństwa do Maryi.

 Materiały do rozważań: SeminariumMaryjneNJ4.

 

Spotkanie III, 11 05 2017,   Do Jezusa przez Maryję.

Materiały do rozważania na modlitwie osobistej: SeminariumMaryjneNJ3.

 

Spotkanie II, 03 05 2017,     Dlaczego warto modlić się z Maryją?

Materiały do rozważania na modlitwie osobistej: SeminariumMaryjneNJ2.

 

Spotkanie I, 27 04 2017,      Dlaczego warto iść z Maryją?

Materiały do rozważania na modlitwie osobistej: Seminarium Maryjne 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top