Szkoła Słuchania Słowa

 

 W modlitwie nie chodzi o to, by Bóg usłyszał treść modlitwy, ale by modlący się czekał, aż sam usłyszy to, co Bóg chce mu powiedzieć. Ten, kto naprawdę się modli, chce jedynie słuchać.                                                                                                                                                                                                                                             

 Søren Kierkegaard

 

W  drugi wtorek miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej, zapraszamy do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy w naszym kościele. Po modlitwie i wprowadzeniu do Słowa, będziemy  trwać w ciszy przed Panem.  

 

Słowo do modlitwy:

 

 

Wrzesień 2019

 

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.     Mk1,15a

Kiedy Jezus stwierdza: Czas się wypełnił, oznacza to, że już nastąpiło centralne wydarzenie całej historii. I nie leży ono  ani w przeszłości ani w przyszłości, lecz w teraźniejszości.  Naszego „dziś” nie możemy więc traktować  powierzchownie. To  bezcenny czas, w którym decydują się losy naszego zbawienia.  
Królestwo Boże  to przestrzeń, w której jedynym panem jest Bóg. To przestrzeń szalom. Bliskość królestwa jest świadomością jego obecności tu i teraz;  świadomością, że  ono znajduje się obok nas , w zasięgu ręki. 
 

Innocenzo Gargano

 

 

Maj 2019

Czy miłujesz Mnie?    J21

 

Głównym powodem, by miłować Jezusa jest to, że On sam nas o to prosi. Desdg7OXkAEwh_LTo pytanie o miłość stawia nas w wyjątkowej sytuacji- nikt nie może na nie za mnie odpowiedzieć, można na nie odpowiedzieć tylko  osobiście i  tylko w swoim imieniu. Co to znaczy „kochać Jezusa”? Miłość do Jezusa polega nie tyle na słowach czy uczuciach, ile na faktach. Stąd też  „kochać” Jezusa to przede wszystkim pełnić, jak On-wolę Ojca.  Jak kochać Jezusa? „ Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22).

                                                                                                       Raniero Cantalamessa

 

Kwiecień 2019

 

Pragnę    J19

 

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.   J19, 28-30

Czy to pragnienie, o którym mówił Jezus po wypełnieniu swojej misji może mieć jedynie dosłowne znaczenie? Jan  często przechodzi od wymiaru dosłownego  do poziomu duchowego.  W scenie o Samarytance Jezus prosi o wodę do picia, jednak za chwilę Ten, który prosił, staje się Tym, który daje. „Odczuwa brak, aby otrzymać, jest bogaty, żeby  nasycać” (Św. Augustyn).

 

 

Marzec 2019

  Ps 62, 6-7

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, 
bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 
On jedynie skałą i zbawieniem moim, 
             On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

 

Liczne  są Psalmy stosowne  do czasów cierpienia i próby.  Nasze życie w upadłym społeczeństwie nie zawsze jest łatwe i gładkie. Wiele jest nieporozumień i konfliktów; czasami ciężkie niesprawiedliwości trzeba znosić w milczeniu. W tych trudnych okresach nasze dusze potrzebują siły. Odkrywamy, że płynie ona z posłuszeństwa i poddania Bogu.

Thomas Merton

Luty 2019

     

                                   JESTEM    Wj3

 

Wj 3, 13-15 Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».  Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: "JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.

 

Mt 18, 20 Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

 

Mt 28,20b   A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

 

 

Styczeń 2019

 

J 7,  37

"W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! 38 Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». 39 A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego;"

 

Głośne wołanie Jezusa jest takie samo jak Mądrości, która wzywa człowieka do opuszczenia drogi prowadzącej do ruiny i podjęcia drogi życia. Jego głos rozbrzmiewa poprzez historię i brzmi  jeszcze teraz tak, jak wówczas.

Dar Ducha, który Jezus zapowiada, jest dopełnieniem stwórczego i zbawczego działa Boga: przekazuje człowiekowi swoje życie i swoją wolność. W ten sposób człowiek rodzi się z wysoka i staje się synem Bożym. 

                                                                                                                                                            Silvano Fausti SJ                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Grudzień 2018

  Łk 1,38 

 

 Na to  rzekła Maryja:maryja-anuntation «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej  anioł.

 

Maryja jest figurą każdej osoby wierzącej i całego Kościoła.  To, co wydarzyło się w Niej, powinno także stać się w każdym i we wszystkich.  Kiedy człowiek oczekuje Boga i mówi : „Oto jestem”, Bóg zawsze przychodzi do niego. Jednoczy się z człowiekiem, pozwalając mu doświadczyć dzisiaj zbawienia. Moje tak powiedziane Słowu, otwiera mnie na Boga. Fragment historii wcielonego Słowa wchodzi w moje życie i staje się we mnie ciałem.  Wtedy odszedł od Niej anioł.  Gdzie znajduje się teraz? Jest przy mnie, aby przedstawić mi tę samą propozycję i czekać na moją odpowiedź.   

Silvano Fausti SJ

 

 

 Listopad 2018

 

J 6,35chleb2

„Ja jestem chlebem życia.  Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.”

 

Jezus mówi, że chlebem, symbolem życia, jest On sam. Jezus zastosowuje do siebie cechy chleba, który jest jednocześnie darem nieba i owocem pracy, prosty i pożyteczny, godny pożądania i dostępny, zwykły i smaczny,  niosący radość. Jest siłą dla tego, kto go sobie przyswaja i komunią między tymi, którzy go spożywają.  Jezus – „chleb”- przekazuje nam swoje życie Syna. „Spożywanie Go” oznacza przyswojenie Go sobie, lub  lepiej, wchłonięcie nas przez Niego, by żyć Nim i jak On.  

Silvano Fausti SJ

 

Październik 2018

Łk 15,20 

 Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. syn-marnotrawny A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec  i wzruszył się głęboko;  wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

 

Ważne jest powstanie ze swej nieszczęśliwej świadomości, by pójść w kierunku Ojca. Ojciec widzi syna zawsze, choćby był bardzo daleko. Wzruszenie Ojca odsłania matczyny aspekt ojcostwa Boga, jesteśmy przez Niego zrodzeni i miłowani bezwarunkowo, jesteśmy przygarnięci od zawsze i na zawsze.

Silvano Fausti SJ

 

Wrzesień 2018

J 1, 1-3 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego]co się stało. 

 

Słowo zakłada kogoś, kto mówi oraz kogoś innego, kto słucha, odbiera je i przyjmuje je w sobie. Słowo implikuje dwie osoby, które wchodzą ze sobą w relację, w dialog. Rodzi się ono z miłości mówiącego, odwzajemnionej przez tego, kto słucha. Rodzi się z miłości i rodzi miłość. Dlatego Bóg, który jest miłością, jest także Słowem.   

 Silvano Fausti SJ

 

 
Studium Ewangelii według Świętego Mateusza

51050771.90e874c851ff55-600x400

Tydzień I : Ewangelia dzieciństwa Jezusa;  Mt 1,1-  2,23 ; tekst do rozważań:Mt I   oraz  LD

Tydzień II: Przygotowanie do działalności; Mt 3,1- 4,25; tekst do rozważań:Mt II

Tydzień III: Kazanie na Górze, Mt 5,1-7,29 ( wybór); tekst do rozważań:Mt III

Tydzień IV: Cuda Jezusa, Mt 8,1-9,8 i Mt 9, 18-38 ( wybór), teksty do rozważań:Mt IV

Tydzień V:Mowa misyna Jezusa, Mt 10,1-42 ( ew. Mt 9,9-17), teksty do rozważań:Mt V

Tydzień VI : Jezus o współczesnych, Mt 11,2-12,50, teksty do rozważań: Mt VI

Tydzień VII: Nauczanie w przypowieściach, Mt 13,1-53 Mt VII

Tydzień VIII: Kształtowanie  uczniów, Mt 14, 13-36; Mt 15, 10-20 ; Mt 15, 32-38; Mt 16, 5-28 Mt VIII

Tydzień IX: Życie we wspólnocie, Mt 18,1-19,2  Mt IX

Tydzień X: Działalność Jezusa w Judei i Jerozolimie,  Mt 19,2 – 22,46 (wybór ) Mt X

Tydzień XI: Mowa Jezusa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom, Mt 23 Mt XI

Tydzień XII: Mowa eschatologiczna, Mt 24,1- 25,46 Mt XII

Tydzień XIII: Męka Jezusa , Mt 26,1-27,66 ( wybór tekstu),Mt XIII

Tydzień XIV: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Mt 28Mt XIV

 

 


SEMINARIUM     MARYJNE

na podstawie  

Traktatu  o prawdziwym nabożeństwie do

Najświętszej Maryi Panny

Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

 

Spotkanie IV, 15traktat-o-prawdziwym-nabozenstwie-do-najswietszej-maryi-panny 06 2017, Powody, które mają nas zachęcić do doskonałego nabożeństwa do Maryi.

 Materiały do rozważań: SeminariumMaryjneNJ4.

 

Spotkanie III, 11 05 2017,   Do Jezusa przez Maryję.

Materiały do rozważania na modlitwie osobistej: SeminariumMaryjneNJ3.

 

Spotkanie II, 03 05 2017,     Dlaczego warto modlić się z Maryją?

Materiały do rozważania na modlitwie osobistej: SeminariumMaryjneNJ2.

 

Spotkanie I, 27 04 2017,      Dlaczego warto iść z Maryją?

Materiały do rozważania na modlitwie osobistej: Seminarium Maryjne 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top