admin

Katechezy

Formacja Ucznia 2

Test

  • Cz. 1 wstęp

Formacja Ucznia

Katechezy

Jarosław 2019

Katechezy o Maryi 

Charyzmaty

Owoce Ducha Świętego

Rekolekcje w Kodniu 2018

Ewangelia Mateusza

Przymierze

Szkoła modlitwy

Kodeń 2017

Seminarium Maryjne

Seminarium Uzdrowienia

Medytacje

Charyzmaty

Nowe Jeruzalem

Rekolekcje w Kodniu, 1-5 sierpnia 2016

„Duch Święty jako główny Architekt Bożego Miłosierdzia”

Chrzest

Warsztaty z głoszenia świadectwa wiary, głoszący: x. Michał Zybała, 29 X 2015

Lubaszowa 2015r Słowo Boże w życiu indywidualnym i Wspólnotowym. Głosi O. Sylwester (Redemptorysta)

Seminarium Uwielbienia – prowadzi Grażyna Sobieszkoda

Rekolekcje 2014 – Lubaszowa

Katechezy o Maryi

Nauczania głoszone przez misjonarzy świeckich GOGICC – Lublin 2014

Orędzie Wielkopostne Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej 2014

Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego

Grzechy główne

Homilie

Rekolekcje 2013 – Krężnica

ks. Roman

Okultyzm

SEMINARIUM UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO

Słowo do modlitwy:

Marzec 2021

«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Łk23.43

W godzinie swej ludzkiej śmierci Syn Boży odkrywa przed nami zamiary Ojca. Jezus na krzyżu mówi Dobremu Łotrowi, a także nam wszystkim, o planowanej przyszłości. Nawet w chwili śmierci przynosi człowiekowi duchowe uzdrowienie. Jednym z ostatnich czynów Jezusa przed ziemską śmiercią jest więc uzdrowienie: „Nie lękaj się”-mówi-„Tam jest niebo”.

James Martin SJ

Luty 2021

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Mk1,15

Kiedy Jezus stwierdza: Czas się wypełnił, to znaczy, że nastąpiło najważniejsze wydarzenie historii, to wydarzenie, ku któremu „wszystko zmierza”. Nie powinniśmy już oczekiwać innego, ale przeżywać dany nam czas jako bezcenny, jako ten, w którym decydują się nasze ostateczne losy. Czas się wypełnił– wojna ze złem została wygrana, otwarta jest droga nadziei, droga do królestwa Bożego.

Innocenzo Gargano

Styczeń 2021

Pojawił się człowiek posłany przez Boga -Jan mu było na imię.
 Przyszedł on na świadectwo ,aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
 Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.

J1,6-8

 Jeśli, jak czytamy wcześniej w Prologu, od zawsze: „Słowo jest u Boga”, to  był i zawsze będzie człowiek „posłany przez Boga”, który będzie o Nim (Słowie) świadczył wobec innych.  Jan jest obrazem mędrców i proroków, którzy zawsze i wszędzie doprowadzali braci do światła. W żadnej epoce i w żadnej części świata nie może  zabraknąć człowieka- świadka, człowieka, który będzie jak latarnia pośród nocy. Celem ich świadectwa jest to, aby wszyscy rozpoznali światło życia, Jezusa Chrystusa. 

Silvano Fausti

Wrzesień 2020

„Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,

mój Boże, Tobie ufam,

niech nie doznam zawodu!”

  (Ps 25, 1-2)

Psalm nosi tytuł: Ufność wśród niebezpieczeństw. Jest to psalm – modlitwa na czas cierpienia i próby. W trudnych okresach życia nasze dusze potrzebują siły i mogą jej szukać w Psalmach. Odnajdą w nich samego Chrystusa, który pojawia się przy nas, gdy recytujemy Psalmy. On sam, który cierpiał  przed nami i za nas, przychodzi do nas w Psalmach, by nas wspierać.

Thomas Merton

Więcej tutaj:Szkoła Słuchania Słowa, wrzesień 2020

Luty 2020     

Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego!

Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
 On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.    Ps 103,1-5  

W Psalmach możemy rozpoznać  wiele ludzkich  emocji: radość, smutek, lęk, ból, oczekiwanie, pokój.  Aby zrozumieć Psalmy, musimy w naszych sercach doświadczyć uczuć, jakie one wyrażają.  Nie chodzi o to, by uczyć się ich z Psalmów  lecz raczej o to, by rozpoznać w nich  własne, przeżyte  doświadczenie, modlitwą i wiarą zorientowane na Boga. Dokonujemy tego, jednocząc nasze radości z radościami Chrystusa zawartymi w Psalmach, a nasze smutki z Jego smutkami. Ostatecznym celem Psalmów jest chwalenie Boga. Musimy nauczyć się Go chwalić zarówno w smutku jak i w radości.  Św. Augustyn powie: „Nie pozwól, aby przeminął dzień, w którym nie błogosławiłem Ciebie”.     

  Thomas Merton

Więcej tutaj:Słowo, luty 2020

Styczeń 2020

  „Ja jestem światłością świata.

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,

lecz będzie miał światło życia”.  J 8,12

„Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.”  1J 1,5b

 „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. 
  Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany.” Iz 9,1.5a

 „I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga.  I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu       świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek.” Ap 21, 1.23

Grudzień 2019

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.”       J6,51

 Chrystus daje siebie jako chleb życia, to znaczy jako coś, co jest niezbędne, istotne, konieczne dla ludzkiego życia.  Logos, żyjące Słowo Boga, przyjmuje ciało i kondycję ludzką, nie tylko po to, aby zamieszkać wśród nas, lecz po to, aby stać się pokarmem dla ludzi.  W ten sposób zostaje ustanowiony ścisły związek między ciałem  a chlebem, między chlebem a Słowem: „A Słowo stało się ciałem…” J1,14.

 Oto niezwykły paradoks Wcielenia: życie Boga zostaje dane jako pokarm.

Alessandro Pronzato

Listopad 2019

„Mów Panie, bo sługa twój słucha.”     1Sam3,9

„Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.” Łk11,28

„Samuel dorastał, a pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.” 1Sam3,19

Październik 2019

Niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak i w niebie.     Mt6,10

Wrzesień 2019

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.     Mk1,15a

Kiedy Jezus stwierdza: Czas się wypełnił, oznacza to, że już nastąpiło centralne wydarzenie całej historii. I nie leży ono  ani w przeszłości ani w przyszłości, lecz w teraźniejszości.  Naszego „dziś” nie możemy więc traktować  powierzchownie. To  bezcenny czas, w którym decydują się losy naszego zbawienia.  
Królestwo Boże  to przestrzeń, w której jedynym panem jest Bóg. To przestrzeń szalom. Bliskość królestwa jest świadomością jego obecności tu i teraz;  świadomością, że  ono znajduje się obok nas , w zasięgu ręki. 
 

Innocenzo Gargano

Maj 2019

Czy miłujesz Mnie?    J21

Desdg7OXkAEwh_L

Głównym powodem, by miłować Jezusa jest to, że On sam nas o to prosi. To pytanie o miłość stawia nas w wyjątkowej sytuacji- nikt nie może na nie za mnie odpowiedzieć, można na nie odpowiedzieć tylko  osobiście i  tylko w swoim imieniu. Co to znaczy „kochać Jezusa”? Miłość do Jezusa polega nie tyle na słowach czy uczuciach, ile na faktach. Stąd też  „kochać” Jezusa to przede wszystkim pełnić, jak On-wolę Ojca.  Jak kochać Jezusa? „ Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22).

                                                                                                       Raniero Cantalamessa

Kwiecień 2019

Pragnę    J19

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.   J19, 28-30

Czy to pragnienie, o którym mówił Jezus po wypełnieniu swojej misji może mieć jedynie dosłowne znaczenie? Jan  często przechodzi od wymiaru dosłownego  do poziomu duchowego.  W scenie o Samarytance Jezus prosi o wodę do picia, jednak za chwilę Ten, który prosił, staje się Tym, który daje. „Odczuwa brak, aby otrzymać, jest bogaty, żeby  nasycać” (Św. Augustyn).

Marzec 2019

  Ps 62, 6-7

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, 
bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 
On jedynie skałą i zbawieniem moim, 
             On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Liczne  są Psalmy stosowne  do czasów cierpienia i próby.  Nasze życie w upadłym społeczeństwie nie zawsze jest łatwe i gładkie. Wiele jest nieporozumień i konfliktów; czasami ciężkie niesprawiedliwości trzeba znosić w milczeniu. W tych trudnych okresach nasze dusze potrzebują siły. Odkrywamy, że płynie ona z posłuszeństwa i poddania Bogu.

Thomas Merton

Luty 2019

                                   JESTEM    Wj3

Wj 3, 13-15 Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».  Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: „JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.

Mt 18, 20 Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Mt 28,20b   A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Styczeń 2019

J 7,  37

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! 38 Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». 39 A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego;”

Głośne wołanie Jezusa jest takie samo jak Mądrości, która wzywa człowieka do opuszczenia drogi prowadzącej do ruiny i podjęcia drogi życia. Jego głos rozbrzmiewa poprzez historię i brzmi  jeszcze teraz tak, jak wówczas.

Dar Ducha, który Jezus zapowiada, jest dopełnieniem stwórczego i zbawczego działa Boga: przekazuje człowiekowi swoje życie i swoją wolność. W ten sposób człowiek rodzi się z wysoka i staje się synem Bożym. 

                                                                                                                                                            Silvano Fausti SJ                                                                                                                                                                                                                                              

Grudzień 2018

  Łk 1,38 

maryja-anuntation

 Na to  rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej  anioł.

Maryja jest figurą każdej osoby wierzącej i całego Kościoła.  To, co wydarzyło się w Niej, powinno także stać się w każdym i we wszystkich.  Kiedy człowiek oczekuje Boga i mówi : „Oto jestem”, Bóg zawsze przychodzi do niego. Jednoczy się z człowiekiem, pozwalając mu doświadczyć dzisiaj zbawienia. Moje tak powiedziane Słowu, otwiera mnie na Boga. Fragment historii wcielonego Słowa wchodzi w moje życie i staje się we mnie ciałem.  Wtedy odszedł od Niej anioł.  Gdzie znajduje się teraz? Jest przy mnie, aby przedstawić mi tę samą propozycję i czekać na moją odpowiedź.   

Silvano Fausti SJ

 Listopad 2018

chleb2

J 6,35

„Ja jestem chlebem życia.  Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.”

Jezus mówi, że chlebem, symbolem życia, jest On sam. Jezus zastosowuje do siebie cechy chleba, który jest jednocześnie darem nieba i owocem pracy, prosty i pożyteczny, godny pożądania i dostępny, zwykły i smaczny,  niosący radość. Jest siłą dla tego, kto go sobie przyswaja i komunią między tymi, którzy go spożywają.  Jezus – „chleb”- przekazuje nam swoje życie Syna. „Spożywanie Go” oznacza przyswojenie Go sobie, lub  lepiej, wchłonięcie nas przez Niego, by żyć Nim i jak On.  

Silvano Fausti SJ

Październik 2018

Łk 15,20 

syn-marnotrawny

 Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.  A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec  i wzruszył się głęboko;  wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

Ważne jest powstanie ze swej nieszczęśliwej świadomości, by pójść w kierunku Ojca. Ojciec widzi syna zawsze, choćby był bardzo daleko. Wzruszenie Ojca odsłania matczyny aspekt ojcostwa Boga, jesteśmy przez Niego zrodzeni i miłowani bezwarunkowo, jesteśmy przygarnięci od zawsze i na zawsze.

Silvano Fausti SJ

Wrzesień 2018

J 1, 1-3 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego]co się stało. 

Słowo zakłada kogoś, kto mówi oraz kogoś innego, kto słucha, odbiera je i przyjmuje je w sobie. Słowo implikuje dwie osoby, które wchodzą ze sobą w relację, w dialog. Rodzi się ono z miłości mówiącego, odwzajemnionej przez tego, kto słucha. Rodzi się z miłości i rodzi miłość. Dlatego Bóg, który jest miłością, jest także Słowem.   

 Silvano Fausti SJ
Studium Ewangelii według Świętego Mateusza

51050771.90e874c851ff55-600x400

Tydzień I : Ewangelia dzieciństwa Jezusa;  Mt 1,1-  2,23 ; tekst do rozważań:Mt I   oraz  LD

Tydzień II: Przygotowanie do działalności; Mt 3,1- 4,25; tekst do rozważań:Mt II

Tydzień III: Kazanie na Górze, Mt 5,1-7,29 ( wybór); tekst do rozważań:Mt III

Tydzień IV: Cuda Jezusa, Mt 8,1-9,8 i Mt 9, 18-38 ( wybór), teksty do rozważań:Mt IV

Tydzień V:Mowa misyna Jezusa, Mt 10,1-42 ( ew. Mt 9,9-17), teksty do rozważań:Mt V

Tydzień VI : Jezus o współczesnych, Mt 11,2-12,50, teksty do rozważań: Mt VI

Tydzień VII: Nauczanie w przypowieściach, Mt 13,1-53 Mt VII

Tydzień VIII: Kształtowanie  uczniów, Mt 14, 13-36; Mt 15, 10-20 ; Mt 15, 32-38; Mt 16, 5-28 Mt VIII

Tydzień IX: Życie we wspólnocie, Mt 18,1-19,2  Mt IX

Tydzień X: Działalność Jezusa w Judei i Jerozolimie,  Mt 19,2 – 22,46 (wybór ) Mt X

Tydzień XI: Mowa Jezusa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom, Mt 23 Mt XI

Tydzień XII: Mowa eschatologiczna, Mt 24,1- 25,46 Mt XII

Tydzień XIII: Męka Jezusa , Mt 26,1-27,66 ( wybór tekstu),Mt XIII

Tydzień XIV: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Mt 28Mt XIV


SEMINARIUM     MARYJNE

na podstawie  

Traktatu  o prawdziwym nabożeństwie do

Najświętszej Maryi Panny

Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

traktat-o-prawdziwym-nabozenstwie-do-najswietszej-maryi-panny

Spotkanie IV, 15 06 2017, Powody, które mają nas zachęcić do doskonałego nabożeństwa do Maryi.

 Materiały do rozważań: SeminariumMaryjneNJ4.

Spotkanie III, 11 05 2017,   Do Jezusa przez Maryję.

Materiały do rozważania na modlitwie osobistej: SeminariumMaryjneNJ3.

Spotkanie II, 03 05 2017,     Dlaczego warto modlić się z Maryją?

Materiały do rozważania na modlitwie osobistej: SeminariumMaryjneNJ2.

Spotkanie I, 27 04 2017,      Dlaczego warto iść z Maryją?

Materiały do rozważania na modlitwie osobistej: Seminarium Maryjne 

msza

Na najbliższą mszę z modlitwą o uzdrowienie zapraszamy
16 grudnia 2021

Kodeń 2018

VISUAL PORTFOLIO PLUGIN

Mansonry

greed

justfield

carousel

titles