• CZWARTE PRZYKAZANIE

  Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, dał tobie ( Wj 20,12).   Teksty do rozważania: KKK   par.2197-2257  oraz  fragmenty Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II  Familiaris consortio.

  Więcej
 • TRZECIE PRZYKAZANIE

  Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu  tym wykonywać żadnej pracy( Wj 20, 8-10). Teksty do rozważania: KKK   par. 2168-2195  oraz  List Apostolski Jana Pawła II     Dies Domini    

  Więcej
 • DEKALOG

  Obecnie tematem  spotkań jest     DEKALOG Słowo „ Dekalog” znaczy dosłownie „ dziesięć słów”( Wj34,28; Pwt 4,13; Pwt10,4).  Te „ dziesięć słów”  objawił  Bóg  swojemu  ludowi na świętej górze.   Napisał je „ swoim palcem” w odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez Mojżesza.   Są one słowami Boga o szczególnym znaczeniu. Zostały nam przekazane w Księdze Wyjścia…

  Więcej
 • NOC CHWAŁY 11~12

  Posłuchaj jak bawiono się  na tegorocznej  NOCY CHWAŁY. Krótka relacja na stronie Radia eR:            http://radioer.pl/informacje/archiwum/3/2012-01/19091/

  Więcej

Back to Top