• UMOCNIENIE

                                                                    Propozycja do rozważań: Rozważanie do Mk 9  

  Więcej
 • PRAWDZIWA NIECZYSTOŚĆ

   Potem (Jezus) przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.  Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!». Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go…

  Więcej
 • EWANGELIA ŚW. MARKA 4

    Rozważanie Ewangelii wg św. Marka we wspólnocie „Nowe Jeruzalem” Każdego dnia na początku pomódl się do Ducha Świętego, aby pomógł Ci w rozważaniu wybranego tekstu, aby cię prowadził. Pomódl się do Jezusa „Rabbuni, abym przejrzał”, abyś zobaczył Go, takim jakim jest, abyś zobaczył siebie.   Rozdział4.  Jezus Chrystus – Pan Natury     Propozycje…

  Więcej
 • EWANGELIA ŚW. MARKA 3

      Rozważanie Ewangelii wg św. Marka we wspólnocie „Nowe Jeruzalem” Na początku naszych rozważań pomódlmy się modlitwą ze „Wspólnotowego studium ewangelii wg św. Łukasza”, wydanego przez Odnowę w Duchu Świętym: „Jezu spraw, abym przejrzał! Abym widział jak Ty Boże, widzisz – w świetle Prawdy. Spraw, abym przejrzał, a wtedy będę mógł współdziałać z Twoją…

  Więcej
 • EWANGELIA ŚW. MARKA 2

    Rozważanie Ewangelii Św. Marka we wspólnocie Nowe Jeruzalem Rozdział 2.  Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go…

  Więcej
 • EWANGELIA ŚW. MARKA 1

  Rozważanie Ewangelii Św. Marka we wspólnocie Nowe Jeruzalem   Kim jest Jezus? Ewangelia według św. Marka przedstawia Jezusa tym, którzy Go nie znają lub wiedzą o nim niewiele.  Mamy możliwość zweryfikować nasz obraz Boga, poznać Jezusa Ewangelii, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Dlatego modlimy się w czasie tych rozważań prośbą ślepca spod Jerycha: „Rabbuni, abym…

  Więcej

Back to Top