• JAŁMUŻNA

  Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście  uczynili (Mt 25, 40).   Mnich z Zakonu Kartuzów: Kiedy mówię „JEZUS CHRYSTUS” , akceptuję to, że żyję już nie ja, ale Chrystus we mnie. Ściany mojego  „JA” rozpadają się. Otwieram się dla braci, dla całego Ciała Chrystusa. Nie mam prawa przywłaszczać…

  Więcej
 • POST

  Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt4,4).          Reguły służącego do zaprowadzenia ładu w jedzeniu: Reguła 1. Od chleba nie ma potrzeby tak bardzo się powstrzymywać, nie jest on bowiem pokarmem, na który miałoby się tak nieumiarkowaną chęć, albo ku któremu doznawałoby się…

  Więcej
 • MODLITWA

  Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie           (Ps 123,1). Święty Jan Klimak: Modlitwa, w istocie swojej, jest rozmową i zjednoczeniem człowieka z Bogiem. Swym działaniem podtrzymuje ona świat, wiedzie do pojednania ze swoim Stwórcą. Można ją nazwać matką, a także córką skruchy, przebłaganiem za grzechy, mostem wzniesionym ponad pokusami,…

  Więcej
 • CZAS WIELKIEGO POSTU

  MODLITWA POST JAŁMUŻNA Tematem najbliższych spotkań naszej wspólnoty  będą trzy filary życia duchowego chrześcijanina, zalecane wiernym w Kościele jako szczególne przydatne w przeżywaniu Wielkiego Postu.   MODLITWA POST JAŁMUŻNA

  Więcej
 • DZIESIĄTE PRZYKAZANIE

  Nie będziesz pożądał … żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego(Wj 20, 17). Dziesiąte przykazanie zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania sobie bez umiaru dóbr ziemskich; zabrania nieumiarkowanej zachłanności, zrodzonej z pozbawionej miary żądzy bogactw i ich potęgi.  Zakazuje także pragnienia popełniania niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę bliźniemu w jego dobrach doczesnych ( KKK,  2536). Do…

  Więcej
 • DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE

  Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego  twego, ani jego niewolnicy, ani jego niewolnika, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego ( Wj 20, 17). Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa ( Mt 5, 28)….

  Więcej
 • ÓSME PRZYKAZANIE

  Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek   (Wj 20,16).   Do rozważenia:  KKK   paragrafy  2464-2513.    

  Więcej
 • SZÓSTE PRZYKAZANIE

    Nie będziesz cudzołożył (Wj 20,14). Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! a Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa( Mt 5, 27-28). Teksty do rozważania: KKK  par. 2331-2400  oraz  Kongregacja Nauki Wiary, dekl.  Persona humana.      

  Więcej
 • PIĄTE PRZYKAZANIE

   Nie będziesz zabijał (Wj 20,13). Teksty do rozważania: KKK  par.2258-2330  oraz  Encyklika Jana Pawła II  Evangelium Vitae

  Więcej

Back to Top