• LECTIO DIVINA, kontynuacja

  Podczas miesięcznej pracy z Ewangelią św.Marka,  przechodząc 4 etapy, rozpoczęliśmy drogę  uczniów Jezusa.  Proponujemy samodzielną kontynuację drogi według naszej lektury: "Uwierzyć Jezusowi- Rekolekcje ze św. Markiem" Krzysztofa Wonsa SDS. Oto kolejne 3 tematy do osobistego przeprowadzenia lectio divina: "Poznać swój grzech"- Mk 14, 26-52 , Słowo-klucz:  ''Lecz nie to , co ja chcę, ale to co…

  Więcej
 • LECTIO DIVINA, spotkanie IV

   Tracić dla Jezusa "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je" (Mk8, 34-35)   Punkty pomocne do przeprowadzenia medytacji Mk8, 31-38; Mk 9,31-32; Mk…

  Więcej
 • LECTIO DIVINA, spotkanie III

  "Słuchajcie"   (Mk 4,3)     Punkty pomocne do przeprowadzenia medytacji Mk 4, 1-20, Mk 4, 26-32: Uczniowie i wzrastająca popularność Jezusa Uczniowie i narastające trudności Postawa słuchania a jakość relacji z Jezusem Cztery kategorie serc: serce zwodzone, serce niestałe, serce zniewolone, serce wytrwałe w słuchaniu Słabość słowa; siła słowa Słabość i małość początków  królestwa-ziarnko…

  Więcej
 • LECTIO DIVINA, spotkanie II

      "I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli " (Mk 3, 14)     Punkty pomocne do przeprowadzenia medytacji Mk 1, 14-20; 2, 13-17; 3, 7-19: Rozeznać swój czas powołania Nawrócić się i uwierzyć w Dobrą Nowinę Osobiście odpowiedzieć na powołanie, gdy Jezus przechodzi, patrzy na mnie, woła mnie. Od powołania do wyboru-wyboru dokonuje Jezus…

  Więcej
 • LECTIO DIVINA, spotkanie I

  " Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego"( Mk1,1-13)   Punkty pomocne w medytacji Mk 1, 1-13: Mój obraz Boga: pogański obraz Boga-powszedniość i interesowność, lęk i dystans; starotestamentowy obraz Boga- Bóg jedyny, Bóg potężny, Pan historii, Bóg dobry, godny wiary. Jezus jest Ewngelią. Jezus jest Początkiem. Jezus jest Synem Bożym. Jezus ma inicjatywę. Jezus jest…

  Więcej
 • DYNAMIKA LECTIO DIVINA

  Tutaj zanjdzesz pomoc do samodzielnego przygotowania lectio divina   Przeczytaj (możliwość pobrania)  zamieszczone poniżej  fragmenty wprowadzenia do:  lectio,   meditatio ,   oratio  i  contemplatio, zaczerpnięte z naszj lektury:     Słuchanie Słowa – kliknij tutaj Meditatio – kliknij tutaj Oratio – kliknij tutaj Conemplatio – kliknij tutaj    

  Więcej
 • SIERPNIOWE LECTIO DIVINA

  W miesiącu sierpniu  będziemy rozważać fragmenty  Ewangelii Świętego Marka.   Nasze rozważania oprzemy  na lekturze książki: Rekolekcje lectio divina ze św. Markiem   pt. "Uwierzyć Jezusowi"  , której autorem jest  Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD Salwatorianów w Krakowie. W czwartek 9 sierpnia  planujemy na spotkaniu wspólnoty wspólne rozważanie fragmentu:                 …

  Więcej
 • PUSTYNIA

  Pustynia to miejsce, które jest wrogie człowiekowi i wszelkim żywym istotom. To jałowa ziemia. Na pustyni nie ma niczego…chyba że my sami, człowiek jest tu całkiem sam.Owa samotność stwarza podatny grunt dla boskiej interwencji. Otwiera na działanie Ducha Świętego: działanie w prawdzie, dzięki któremu iluzje dotyczące naszego życia zostają zdemaskowane. Na co dzień łatwo oskarżać…

  Więcej
 • NIECH ZIEMIA BŁOGOSŁAWI PANA!

  Góry i pagórki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! Źródła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  Morza i rzeki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!                          …

  Więcej
 • POKÓJ, OWOC ŁAGODNOŚCI I POKORY

  Symbolem pokoju w Izraelu jest człowiek siedzący pod drzewem figowym, jak Natanael, który jest w harmonii ze wszystkimi częściami swojego ciała, swojej istoty, w której umysł, wyobraźnia, pamięć, ciało, energia, nie zwalczają się. Cała istota jest ogarnięta Bożą obecnością, która sprawia, że pomiędzy rozmaitymi elementami osoby panuje harmonia. Kiedy Bóg jest we mnie obecny, kiedy…

  Więcej

Back to Top