• LECTIO DIVINA, spotkanie II

      "I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli " (Mk 3, 14)     Punkty pomocne do przeprowadzenia medytacji Mk 1, 14-20; 2, 13-17; 3, 7-19: Rozeznać swój czas powołania Nawrócić się i uwierzyć w Dobrą Nowinę Osobiście odpowiedzieć na powołanie, gdy Jezus przechodzi, patrzy na mnie, woła mnie. Od powołania do wyboru-wyboru dokonuje Jezus…

  Więcej
 • LECTIO DIVINA, spotkanie I

  " Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego"( Mk1,1-13)   Punkty pomocne w medytacji Mk 1, 1-13: Mój obraz Boga: pogański obraz Boga-powszedniość i interesowność, lęk i dystans; starotestamentowy obraz Boga- Bóg jedyny, Bóg potężny, Pan historii, Bóg dobry, godny wiary. Jezus jest Ewngelią. Jezus jest Początkiem. Jezus jest Synem Bożym. Jezus ma inicjatywę. Jezus jest…

  Więcej
 • DYNAMIKA LECTIO DIVINA

  Tutaj zanjdzesz pomoc do samodzielnego przygotowania lectio divina   Przeczytaj (możliwość pobrania)  zamieszczone poniżej  fragmenty wprowadzenia do:  lectio,   meditatio ,   oratio  i  contemplatio, zaczerpnięte z naszj lektury:     Słuchanie Słowa – kliknij tutaj Meditatio – kliknij tutaj Oratio – kliknij tutaj Conemplatio – kliknij tutaj    

  Więcej
 • SIERPNIOWE LECTIO DIVINA

  W miesiącu sierpniu  będziemy rozważać fragmenty  Ewangelii Świętego Marka.   Nasze rozważania oprzemy  na lekturze książki: Rekolekcje lectio divina ze św. Markiem   pt. "Uwierzyć Jezusowi"  , której autorem jest  Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD Salwatorianów w Krakowie. W czwartek 9 sierpnia  planujemy na spotkaniu wspólnoty wspólne rozważanie fragmentu:                 …

  Więcej
 • PUSTYNIA

  Pustynia to miejsce, które jest wrogie człowiekowi i wszelkim żywym istotom. To jałowa ziemia. Na pustyni nie ma niczego…chyba że my sami, człowiek jest tu całkiem sam.Owa samotność stwarza podatny grunt dla boskiej interwencji. Otwiera na działanie Ducha Świętego: działanie w prawdzie, dzięki któremu iluzje dotyczące naszego życia zostają zdemaskowane. Na co dzień łatwo oskarżać…

  Więcej
 • NIECH ZIEMIA BŁOGOSŁAWI PANA!

  Góry i pagórki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! Źródła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  Morza i rzeki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!                          …

  Więcej
 • POKÓJ, OWOC ŁAGODNOŚCI I POKORY

  Symbolem pokoju w Izraelu jest człowiek siedzący pod drzewem figowym, jak Natanael, który jest w harmonii ze wszystkimi częściami swojego ciała, swojej istoty, w której umysł, wyobraźnia, pamięć, ciało, energia, nie zwalczają się. Cała istota jest ogarnięta Bożą obecnością, która sprawia, że pomiędzy rozmaitymi elementami osoby panuje harmonia. Kiedy Bóg jest we mnie obecny, kiedy…

  Więcej
 • CZYSTE SERCE

  Czystość jest poszanowaniem życia, które zakazuje nam wszelkiego mieszania, każdego połączenia krwi i mięsa, krwi i mleka, nasion między sobą. Istnieje traktat Talmudu poświęcony temu tematowi, który ukazuje nam, że czystość jest brakiem mieszania. "Lud przymierza jest ludem bez żadnej domieszki". Judaizm zabraniał łączyć ze sobą dwa kruszce. Nie można robić stopów złota, zmniejszać jego…

  Więcej
 • NOWE ŻYCIE

  Gdy ktoś żyje według Ducha-jako że Duch ze swej definicji jest tym, co nie niszczeje, co jest wieczne-to nowe życie według Ducha zaczyna się, ale się nie kończy: "Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne" ( Ga 6,8). Człowiek postrzegany w tej…

  Więcej
 • OCZEKIWANIE NA DUCHA

   Ojciec, posyłając Ducha do nas, daje nam coś najbardziej swojego-swoje serce. Tylko dlatego, że nosimy w sobie serce Boga, możemy zrozumieć coś z Jego miłości i z Jego natury.   Mnich z Zakonu Kartuzów

  Więcej

Back to Top