• EWANGELIA ŚW. MARKA 2

    Rozważanie Ewangelii Św. Marka we wspólnocie Nowe Jeruzalem Rozdział 2.  Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go…

  Więcej
 • EWANGELIA ŚW. MARKA 1

  Rozważanie Ewangelii Św. Marka we wspólnocie Nowe Jeruzalem   Kim jest Jezus? Ewangelia według św. Marka przedstawia Jezusa tym, którzy Go nie znają lub wiedzą o nim niewiele.  Mamy możliwość zweryfikować nasz obraz Boga, poznać Jezusa Ewangelii, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Dlatego modlimy się w czasie tych rozważań prośbą ślepca spod Jerycha: „Rabbuni, abym…

  Więcej
 • ZAPROSZENIE

  W czwartek, 5 listopada, rozpoczęliśmy „spotkania” wspólnoty online. Zapraszamy  do uczestniczenia i wspólnej modlitwy. Będzie możliwość obejrzenia nagrań ze spotkania.   Od przyszłego czwartku rozpoczniemy rozważanie fragmentów Ewangelii Św. Marka. Zapraszamy do łączności w modlitwie i medytacji Słowa Bożego. Z Bogiem!

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

    Z powodu pandemii spotkania wspólnoty zostają zawieszone do końca października. Dotyczy również spotkań małych grupek i diakonii. W tym czasie pozostajemy w jedności modlitewnej. Z Panem Bogiem!

  Więcej
 • SPOTKANIE

  Zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie naszej wspólnoty w czwartek, 3 września. Rozpoczynamy od udziału we Mszy Świętej o godz. 18 00 w naszym kościele.   Do zobczenia!!!

  Więcej
 • Przed wakacyjne spotkanie

  Dziękujemy wszystkim za obecność, także tym, którzy byli z nami duchowo. To był niełatwy czas. Rozpoczynamy wakacje, które niech będą czasem odkrywania Boga w pięknie przyrody i w spotkaniu z drugim człowiekiem.

  Więcej
 • PRZERWA WAKACYJNA

  W miesiącu lipcu i sierpniu nie będzie spotkań wspólnoty.    Zapraszamy we wrześniu.  Do zobaczenia!

  Więcej
 • SPOTKANIE

  Na ostatnie, przed wakacjami, spotkanie wspólnoty zapraszamy w czwartek 2 lipca . Rozpoczniemy od udziału we Mszy Świętej o godz. 18 00 w kościele. Po Mszy – spotkanie i rozesłanie. Zapraszamy!          

  Więcej

Back to Top