EWANGELIA ŚW. MARKA 4

 

Rozważanie Ewangelii wg św. Marka we wspólnocie „Nowe Jeruzalem”

Każdego dnia na początku pomódl się do Ducha Świętego, aby pomógł Ci w rozważaniu wybranego tekstu, aby cię prowadził. Pomódl się do Jezusa „Rabbuni, abym przejrzał”, abyś zobaczył Go, takim jakim jest, abyś zobaczył siebie.

 

Rozdział4.  Jezus Chrystus – Pan Natury

 

 

Propozycje do rozważań:

 – Przeczytaj Mk (4, 1-20). Jak Jezus opisuje działanie słowa Bożego? Co się z nim dzieje i od
   czego zależy jego wzrost i plon, jaki wydaje?

 – Rozważ słowa: (Mk 4, 11-) „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś,
   którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie
   widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona
   [wina].”

 – Przeczytaj (Mk 4,21-25) Jak według Jezusa ma być głoszona „Nowina o Królestwie Bożym”,
   jaka ma być? Jak mają ją przyjmować słuchający?

 – Przeczytaj (Mk 4, 26-33) Co Jezus mówi o Królestwie Bożym? Jak następuje jego
   rozrastanie się?

 – Przeczytaj (Mk 4, 35-41). Rozważ słowa:
                        (Mk , 38) „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”,
                        (Mk 4, 39) „Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza”,
                        Mk 4,40) „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!”
                        (Mk 4, 41) „ Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu
                                           posłuszne?”

 

 

Back to Top