EWANGELIA ŚW. MARKA 3

 

 

Rozważanie Ewangelii wg św. Marka we wspólnocie „Nowe Jeruzalem”

Na początku naszych rozważań pomódlmy się modlitwą ze „Wspólnotowego studium ewangelii wg św. Łukasza”, wydanego przez Odnowę w Duchu Świętym:

„Jezu spraw, abym przejrzał! Abym widział jak Ty Boże, widzisz – w świetle Prawdy. Spraw, abym przejrzał, a wtedy będę mógł współdziałać z Twoją łaską. Wtedy będę mógł żyć w Prawdzie. Będę mógł przynosić owoc obfity i trwały. Moje życie będzie miało sens. Spraw, Panie, abym przejrzał i widział więcej niż tylko oczami, więcej niż tylko ten świat. Boże, spraw, abym przejrzał i mógł wejść do Twego Królestwa tą wąską bramą, ponieważ jeżeli pozostanę ślepcem…Wierzę, że kto prosi, ten otrzymuje, i dlatego proszę: Jezu, spraw, abym przejrzał. Amen.”

Rozdział 3.  Jezus Chrystus – Miłosierdzie ponad Prawem

W tym tygodniu przeczytaj 3 rozdział Ewangelii wg św. Marka. Jaki obraz Jezusa przedstawia nam ewangelista?

 

Propozycje do rozważań:

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?”(Mk 3, 4)

„Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.”(Mk 3, 5) 7

„Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei” (Mk 3,7)

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki” (Mk 3,14)

„Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów.” (Mk 3,21)

„Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.” (Mk 3, 28-29)

„Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.” (Mk 3,35)

Back to Top