EWANGELIA ŚW. MARKA 1

Rozważanie Ewangelii Św. Marka we wspólnocie Nowe Jeruzalem

 

Kim jest Jezus? Ewangelia według św. Marka przedstawia Jezusa tym, którzy Go nie znają lub wiedzą o nim niewiele.  Mamy możliwość zweryfikować nasz obraz Boga, poznać Jezusa Ewangelii, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Dlatego modlimy się w czasie tych rozważań prośbą ślepca spod Jerycha: „Rabbuni, abym przejrzał” Mk10,51. Tak może modlić się tylko ten, kto wie, że jest ślepy.

 

Rozdział 1.

 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie, A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». Mk1,9-11

 

W  nadchodzącym  tygodniu postaraj się przeczytać  pierwszy rozdział Ewangelii Marka – fragmenty lub całość-  w ciągu kilku dni- i zastanów się,  w jaki sposób Jezus wchodzi w historię człowieka, jak rozpoczyna swoją misję zbawienia. 

 

 

 Propozycje do rozważań:

-Początek Ewangelii  Mk1  porównaj z Na początku Rdz1 ;

-Co o Jezusie mówi Jan Chrzciciel, jak zapowiadał Go prorok Izajasz, a jak „przedstawia” Go głos  z nieba?   Mk 1, 3. 7-11;

-Mój obraz Boga;

-„Chrzest przez zanurzenie zawiera wyznanie wiary, prośbę o przebaczenie z myślą o nowym początku. ”  J. Ratzinger Benedykt XVI;

-„Pójdźcie za Mną… Mk 1,17;

-„Wszyscy Cię szukają” Mk1,37;

-„Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić” Mk1,40b;

-„Ludzie zewsząd schodzili się do Niego” Mk1,45b.

 

Back to Top