Przed wakacyjne spotkanie

Dziękujemy wszystkim za obecność, także tym, którzy byli z nami duchowo. To był niełatwy czas. Rozpoczynamy wakacje, które niech będą czasem odkrywania Boga w pięknie przyrody i w spotkaniu z drugim człowiekiem.

Back to Top