Szkoła Słuchania Słowa

Maryja, Brama Niebios

  „Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król Chwały”.

 

 

Jedyną Bramą Niebios jest Jezus Chrystus, ofiarowany nam przez Ojca. Maryja zaś jest Tą –
i w tym kontekście należy rozumieć przyznany Jej tytuł – przez którą Bóg spełnił swą zbawczą obietnicę. Swym posłusznym fiat otworzyła nam bramę nieba, zamkniętą przez nieposłuszeństwo Ewy. Z Dziewicy narodził się, przyszedł z nieba na ziemię, Odkupiciel świata. Dziś stanowi Ona dla nas wzór, który ukazuje drogę i ostateczny kres wędrówki wiary, oraz wspiera nas na niej macierzyńskim orędownictwem. W sumie Maryja – Brama Niebios oznacza „przejście” w obie strony: z nieba na ziemię i z ziemi do nieba. Przez Nią przychodzi dla nas pomoc w ziemskiej pielgrzymce, a po zwycięskich zmaganiach doczesnych osiągamy przez Nią chwałę nieba.

                   ks. Adam WOJTCZAK, OMI

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Back to Top