JEZUS PATRZY NA JEROZOLIMĘ

jezuspatrzynajeruzalem

Na pierwsze spotkanie wspólnoty po przerwie wakacyjnej 

zapraszamy

6 września.

Jezus już na nas czeka!

Back to Top