Ps 18

Koeder__Mauern "Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni;

  Boże mój, oświecasz moje ciemności.

 Bo z Tobą zdobywam wały,

 mur przeskakuję dzięki mojemu Bogu.

 Bóg, co mocą mnie przepasuje

 i nienaganną czyni moją drogę,

 On daje moim nogom rączość nóg łani

 i stawia mnie na wyżynach."

 

 

 

Back to Top